Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} [Shop/General/Mini Shopping Cart/Quantity]: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Belangrijke ontwikkelingen voor de afvalmarkt in 2018

14 december 2017

1. Vraag en aanbod in de afvalverwerkingsmarkt zijn niet (meer) in balans. Voor bijna alle verwerkingsinstallaties is de beschikbare verwerkingscapaciteit beperkt, waardoor de tarieven voor verwerking stijgen. Op de Chinese recyclingmarkt voor kunststof geldt door het enorme aanbod van vervuilde en samengestelde kunststoffen een innamestop. Die verstoring heeft hier grote negatieve prijsconsequenties tot gevolg.

Meer info hierover:

http://www.ovam.be/
https://www.tijd.be/opinie/algemeen/Afvalbeleid-dreigt-in-rook-op-te-gaan/9960259
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171205_03227369

2. In 2018 zullen de transportkosten en de inflatie stijgen. De brandstofprijzen zijn gestegen, de wachttijden door files namen ook toe en door het structureel tekort aan chauffeurs op de Belgische arbeidersmarkt verhogen de personeelskosten. Het tolwegennet in Vlaanderen wordt per 1 januari 2018 uitgebreid met de gewestwegen om het sluipverkeer tegen te gaan, terwijl per 1 januari 2018 de kilometerheffing in Wallonië wordt geïndexeerd.

Meer info hierover:

http://www.transportenlogistiekvlaanderen.be/nl/publicaties/persberichten/tlv-niet-te-spreken-over-uitbreiding-netwerk-kilometerheffing
https://www.touring.be/nl/pers/blijvende-stijging-van-structurele-files-2016-frappant

3. De kwaliteit en de samenstelling van de afvalstromen wordt steeds belangrijker. Als gevolg van dit onevenwicht wordt er steeds meer gestuurd op de kwaliteit en passen recyclingbedrijven steeds strengere acceptatievoorwaarden toe op het innemen van afval. Dat betekent dat het moeilijker wordt om kwalitatief laagwaardigere afvalstromen te recyclen en te verwerken. Hierdoor nemen de verwerkingskosten toe.


Door deze ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om in 2018 diverse prijzen aan te passen. Uiteraard wil Renewi de kostenontwikkelingen beperkt houden voor haar klanten. Daarom blijven we investeren en participeren in technologie en innovatie voor het recycleren van afval. Zo laten we zien dat de circulaire gedachte van Renewi prachtige nieuwe grondstoffen en producten oplevert.