Terug naar website Meer

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
  1. Homepage
  2. Circulair
  3. Actueel
  4. Renewi en Total samen voor efficiente afvalverwerking Renewi en Total samen voor efficiente afvalverwerking

Renewi en Total samen voor efficiënte afvalverwerking

26 april 2019

Total is wereldwijd het vierde grootste internationale olie- en gasbedrijf en een wereldleider in koolstofarme energie. Naast de klassieke brandstoffen focust Total ook op de alternatieve energievormen zoals zonne-energie. Meer dan 98.000 werknemers in meer dan 130 landen streven voor Total naar betere energie. In Antwerpen heeft Total drie vestigingen die een complex industrieel geheel vormen en waar in totaal ca. 1.760 mensen werken. 43% hiervan zijn aan de slag in een volcontinu shiftsysteem. Daarnaast biedt Total dagelijks nog werkgelegenheid aan een 1000-tal werknemers van partnerfirma’s. Total Olefins Antwerp werd opgericht in 1954 en hier produceert Total ethyleen en propyleen, bouwstenen voor de petrochemische nijverheid. Total Polymers Antwerp werd opgericht in 1966 en maakt polyethyleen. Sinds enkele jaren kan Total ook gerecycleerd polyethyleen produceren.

Total Olefins Antwerp en Total Polymers Antwerp werken al meer dan 20 jaar samen met Renewi. We behartigen voor hen het total waste management voor gevaarlijk afval. Total Olefins Antwerp en Total Polymers Antwerp hebben onder andere volgende afvalstromen: afvalwaters, slibstromen en klein en gevaarlijk afval. Een deel van het afval verwerken we in Roeselare, de rest gaat naar externe verwerkers. Er staat ook permanent een slibpers van Renewi on-site die bioslib van de waterzuivering van Total samenperst om de hoeveelheid afval te reduceren. We zorgen ervoor dat alle afvalstromen op correcte en wettelijk voorgeschreven manier vervoerd en verwerkt worden.

In onze vestiging in Roeselare hebben we hiervoor verschillende verwerkingstechnieken. Vooral waterzuivering en conditionering tot eindproducten voor verbranding in de cementindustrie zetten we in. Bij het bepalen van de verwerkingsoplossing houden we altijd rekening met de ladder van Lansink, ook wel afvalhiërarchie genoemd. Deze aanpak is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. In de praktijk betekent dit dat altijd wordt gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is, komt een volgende, lagere stap in aanmerking. Storten gebeurt enkel als er geen andere oplossing mogelijk is.

Voor Total zijn veiligheid en milieu vaste waarden. Elk jaar reiken ze hiervoor prijzen uit aan hun onderaannemers. In 2011 haalde Renewi zo’n prijs binnen. Total apprecieert ook de flexibiliteit die Renewi biedt. Bij onverwachte hoeveelheden van bepaalde afvalstromen, zoeken wij de gepaste oplossing.

Renewi-Total
Total Polymers Antwerp

Renewi-TOA
Total Olefins Antwerp