Meer Terug naar website

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} [Shop/General/Mini Shopping Cart/Quantity]: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten

Renewi en Valipac: win-win in het voordeel de klant en het milieu

30 november 2018

Valipac en Renewi zetten zich samen in voor de circulaire economie. Als partner van Valipac, geeft Renewi door hoeveel verpakkingsafval het maandelijks en jaarlijks ophaalt bij zijn klanten. Valipac berekent op die manier of hun klanten voldoen aan de wettelijke verplichtingen van gescheiden ophaling en recyclage, zodat bedrijven kunnen aantonen dat ze in regel zijn met de Europese voorschriften. Op basis van de cijfers van Renewi geeft Valipac financiële incentives aan de klanten voor het gescheiden aanleveren van verpakkingsafval. Zo wordt verpakkingsafval maximaal gerecycleerd.

Dit is win-win voor de klant én het milieu. Slim gezien van Renewi en Valipac!