1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Calamiteiten en crises als core business

11 januari 2021

Verkeersongevallen op de openbare weg, storingen in procesinstallaties, brand- en bluswaterschade… Ga er maar aan staan! De mannen van ADJ Milieutechniek draaien hun hand er niet voor om. Specialisten in milieu-incidenten zijn het. Vanaf Werkendam rukken ze ruim 3.000 keer per jaar met hun rode wagens uit. Ze zijn de helpende hand bij (acute) industriële reiniging, transport, incident- en afvalmanagement. Menig milieuprobleem bij Rijkswaterstaat, Waterschappen, het Ministerie van Defensie en het bedrijfsleven nemen zij vlekkeloos uit handen.

Dat ADJ Milieutechniek de grootste milieu-incident bestrijdingsorganisaties van Nederland is, veegt Chris de Jong bescheiden van tafel. “We hebben elkaar allemaal nodig. Wie de klus klaart, maakt niet uit. We vinden het belangrijker om samen te werken. Hierin hebben we allemaal hetzelfde belang: milieuschade beperken.” Chris is samen met zijn broer Henri groot gebracht in de familiezaak. Beiden is het ondernemen ze met de paplepel ingegoten en zijn ze opgegroeid in de industriële dienstverleningstak. Vader De Jong heeft het stokje inmiddels overdragen, maar met pensioen is hij nog niet. Op 70-jarige leeftijd draait hij nog dagelijks aan de knoppen van de waterzuivering. Ook moeder De Jong stuurt nog dagelijks de financiële- en personeelsorganisatie aan.

Maatwerk
Henri is nu General Manager en Chris Manager Operations. “Ik zorg simpelweg voor de juiste specialisten op het juiste equipment”, vertelt hij over zijn spilfunctie. “Ons team telt 35 collega’s. Daaromheen zit een flexibele schil van ongeveer 20 medewerkers. En die is heel waardevol! Qua planning is er namelijk geen peil op te trekken. Ons werk is per definitie onvoorspelbaar. Daarbij is geen situatie hetzelfde. We kunnen goed, maar bovenal veilig improviseren. Dat hoort bij ons vak. Onze mensen hebben passie voor dat vak en zijn allround opgeleid. Ze kunnen de kleinste kraan bedienen maar ook de meest geavanceerde calamiteitentrailers die we hebben. En het is de kunst om ondanks alle kwaliteits-, arbo- en milieueisen toch flexibel te blijven.” Niet voor niets werkt het bedrijf onder de ISO 9001, VCA** en procescertificeringen voor tankreiniging en -sanering.

Nood aan de man
De gebroeders De Jong steken in de praktijk ook nog geregeld de handen uit de mouwen en draaien mee in de storingsdienst. “We zijn 24/7 bereikbaar op ons calamiteitennummer. Meldingen van milieu-incidenten komen binnen bij onze meldkamer. Vanuit daar kunnen we snel handelen. Wat dat betreft zijn we net de brandweer: onze wagens staan achteruit ingeparkeerd en het equipment kant en klaar. Het klantencontact kent trouwens wel een bijzondere dynamiek. Wat voor de klant een calamiteit is en als een crisis voelt, is voor ons business as usual.”

Het wagenpark van ADJ Milieutechniek telt 100 eenheden: van olieskimboten tot wegdekreinigers. “We hebben speciale calamiteitenunits waarin we van vuil naar schoon kunnen werken en verschillende mobiele opslagfaciliteiten. Op ons eigen terrein hebben we een opslagcapaciteit van 700 kub. Bij dit werk komt immers afval vrij. Afvalstromen als olie-, water- en slibmengsels verwerken we zelf in onze afvalbewerkingsinstallatie. Wat we zelf niet kunnen, gaat naar ATM. Dat zijn veelal de bulk-waterstromen. Ook de acceptatie, transport en verwerking van afval gaat 24/7 door.”

Het zal aan het bouwjaar liggen: zowel ATM als ADJ zijn opgericht in 1982. Chris weet niet beter dan dat er altijd al werd samengewerkt met ATM. “Dat was als kind al zo. ATM kan qua verwerking veel aan. Ze zijn snel, flexibel en Moerdijk is voor ons om de hoek. Het onderlinge contact is goed en we weten wat we aan elkaar hebben.”

Illegale dumps en drugslabs
Bijna dagelijks wordt ADJ Milieutechniek ingeschakeld voor het opruimen van drugsafval. En ook daar weten de milieuprofessionals raadt mee. “We merken dat het aantal illegale dumpingen elk jaar verder oploopt”, vertelt Chris. “Ook de hoeveelheden gevaarlijke stoffen nemen toe. En die zijn dus onverteerbaar.” Het milieuprobleem is overigens niet van gisteren. In Nederland groeide de synthetische drugsindustrie afgelopen decennia uit tot een mega-industrie met een jaaromzet van bijna 20 miljard. Gelukkig heeft het kabinet extra geld en mankracht beloofd om dit probleem bij de bron aan te pakken en de productie, handel en bijbehorende criminaliteit een halt toe te roepen. ADJ Milieutechniek voert dergelijk drugsafval af naar de Renewi CCD-vestiging in Moerdijk en de bijbehorende spoelwaterstromen gaan naar ATM.