1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Target #4: De CO2-impact van onze activiteiten verminderen en groeien naar 100% hernieuwbare energie.

29 oktober 2020

Koolstof- en energieverbruik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de meeste organisaties betekent koolstofduurzaamheid vermindering en efficiëntie van energieverbruik. Voor ons is de situatie complexer. Ons belangrijkste doel is om onze activiteiten hoger op de ladder van de afvalhiërarchie te plaatsen en zo meer secundaire producten van afval te maken. Maar hoe hoger we komen, hoe meer energie we nodig hebben voor het bedienen van fabrieken en machines en voor transport ter plaatse. Dit is hetzelfde, ongeacht of het energieverbruik in het algemeen wordt beschouwd, of als intensiteitsverhouding, zoals per ton beheerd afval. 

Hoewel recycling- en terugwinningsactiviteiten een voordeel van vermeden CO2-uitstoot opleveren, erkennen we de noodzaak om de CO2-impact van onze eigen activiteiten zoveel mogelijk te verminderen. Vandaar het belang ervan in onze duurzaamheidsstrategie. We willen dit vooral bereiken door te investeren in de productie van hernieuwbare energie op onze locaties, waardoor het gebruik van fossiele energie wordt verdrongen. We investeren in daken met zonnepanelen en onderzoeken de plaatsing van windturbines op onze locaties. Waar dit niet voldoende is, kopen we groene stroom in. Hiervoor willen we samenwerken met koplopers op het gebied van groene energie. 

Een ander ontwikkelingsgebied is de elektrificatie van ons wagenpark. Managers van Renewi moeten reizen tussen onze locaties, waarvan er vele op afstand zijn gelegen, ver van knooppunten van het openbaar vervoer, vandaar de behoefte aan bedrijfswagens. Renewi heeft een vloot van ongeveer 800 auto's, dus de CO2-impact is aanzienlijk. Daarom stimuleren we het gebruik van elektrische en hybride auto's (op groene energie). We hebben daarom afspraken gemaakt met leveranciers van leaseauto’s en gaan ook het aantal laadpalen op onze locaties uitbreiden. Deze tweede doelstelling, het verminderen van de koolstofimpact van onze activiteiten, wordt ook gemeten aan de hand van drie maatstaven met doelstellingen voor 2023 en 2025: de koolstofintensiteit van onze locaties, het aandeel van hernieuwbare energie dat ter plaatse wordt gebruikt en het aandeel van hybride of volledig elektrische bedrijfsauto's.

Hoewel we energie-efficiëntie hebben geïdentificeerd als een uitdagend verbeterpunt, zullen we hierin blijven investeren. We hebben al onafhankelijke, externe energie-efficiëntie-audits uitgevoerd in onze grootste fabrieken en blijven de resultaten en aanbevelingen nastreven. Voorbeelden zijn het vervangen van traditionele verlichting door ledverlichting, het verbeteren van de energie-efficiëntie van onze vaste en mobiele installatie en het vervangen van dieselmotoren en aggregaten door efficiëntere op elektriciteit. We stimuleren ook het gedrag van efficiënt energieverbruik. 

Het programma voor hernieuwbare energie van Renewi

Duizenden gezinnen en de aarde profiteren van de schone energieproductie van Renewi. Ons bedrijf Organics zet biogas om in groene stroom, die energie levert aan meer dan 15.000 huishoudens in de regio Amsterdam.

Onze warmtekrachtcentrales in Amsterdam en Lelystad wekken de energie op. De natte vergister van Amsterdam zet jaarlijks meer dan 100.000 ton voorverwerkt voedselafval om in 45.000 megawattuur aan elektriciteit. De droge vergister van Lelystad gebruikt 30.000 ton organisch huishoudelijk afval om 4.000 megawattuur te produceren. We verkopen onze groene stroom-certificaten vanaf beide locaties aan het net.

"De bijdrage van organische producten aan de inspanningen voor groene energie is erg belangrijk", zegt Klaas van den Berg, directeur van Business Line Organics. "Onze klanten zijn verheugd over deze optimale conversie van hun afval. Dit is een perfect voorbeeld
van onze ambitie 'waste no more'."