1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Helpt u ons mee veilig te recyclen?

04 mei 2020

Regelmatig vinden we materialen in het afval die apart ingezameld moeten worden. En voor een goede reden! Vooral batterijen en accu’s geven een verhoogd risico op brand. Dat geldt ook voor scherpe voorwerpen zoals naalden of glas, en materialen met een explosiegevaar, als gasflessen. Helpt u ons daarom deze op de juiste manier in te zamelen?

Het belang van een goede afvalscheiding wordt door iedereen onderschat. Daardoor kunnen we afval een stuk beter een tweede leven geven. Maar een juiste afvalscheiding helpt ook om te voorkomen dat er brand ontstaat.

Brand is één van de grotere bedrijfsrisico’s van bedrijven als Renewi en wij besteden dan ook veel aandacht aan het voorkomen van brand. Een van de oorzaken is de toename van batterijen en accu’s in het afval dat wij inzamelen.

Batterijen kunnen door verschillende oorzaken ‘spontaan’ ontbranden. Iedereen kent wel een verhaal waarin dat is gebeurd.

Zo helpt u ons mee:

  • Gooi batterijen, accu’s en apparaten waar deze nog inzitten, NIET bij het restafval maar lever dat apart in. Dat kan op veel locaties in Belgë, bijvoorbeeld in de batterijbox die in winkels staan. Of laat ze apart door ons ophalen.
  • Lever een kapot apparaat in bij de leverancier of op het containerpark.
  • Hou gevaarlijke materialen, als gasflessen of Klein Gevaarlijk Afval (KGA), altijd apart en lever dit apart in.

Wilt u advies over hoe uw afval op de juiste manier ingezameld kan worden? We helpen u graag verder. We zorgen er dan samen voor dat het wordt omgezet in nieuwe grondstoffen en zonder onnodige risico’s.