1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi combineert deskundigheid van interne en externe onderhoudstechniekers

06 mei 2021

Renewi richt zich als waste-to-productiebedrijf exclusief op het omzetten van afval in secundaire grondstoffen en energie in plaats van het storten of verbranden ervan. Internationaal beschikt de groep over ruim 8.000 medewerkers en 174 sites, in België over 32. De meeste installaties worden er erg intensief gebruikt, zodat overal interne maar ook externe medewerkers zich hebben gespecialiseerd in onderhoudstaken.

Renewi kwam in 2017 tot stand, uit de fusie van het Nederlandse Van Gansewinkel met het Britse Shanks. Op de vestiging in Roeselare leidt Jurgen Cools de onderhoudsploeg. “Roeselare is een voor Renewi atypische vestiging”, vertelt hij. “Wij verwerken hier alleen industrieel afval. Op de andere sites wordt onder meer ook huishoudelijk afval aangevoerd.” Het onderhoud wordt niet centraal, wel op de afzonderlijke sites gestuurd. “Al ben ik ervan overtuigd dat een centrale sturing voor bepaalde zaken wel een meerwaarde kan hebben.”

“Ik wou voorkomen dat ik na de crisis goede medewerkers kwijt zou zijn”

Jurgen Cools, Renewi


Voltijds werkende installaties

De onderhoudsploeg telt vier eigen medewerkers en een twaalftal vertrouwde externe specialisten. “De eigen mensen houden zich uitsluitend met onderhoud bezig en voeren geen operationele taken uit. Ze werken van maandag tot vrijdag, in twee shiften. De operatoren werken ook tijdens het weekend. Van het hele onderhoudsteam ben ik de enige die ook in het weekend oproepbaar is. Dat is geen lastig corvee, want de weekendwerkers kunnen bij technische problemen zo nodig gebruik maken van bypass-installaties en buffers. Kleine problemen lossen ze soms zelf op. “Dit is nuttig, want slechts

weinig fabrikanten en leveranciers zijn tijdens weekends beschikbaar.” De meeste externe onderhoudsmedewerkers zijn zelfstandigen of werken in een klein bedrijf. “Velen van hen hebben op basis van hun uitgebreide ervaring terzake in dienst de stap gezet naar een zelfstandig statuut. Ze hebben zich dan ook draai- en freesbanken en andere machines aangeschaft met capaciteiten om industriële opdrachten te kunnen uitvoeren. We laten alle elektrische aanpassingen en het oplossen van storingen zoveel mogelijk uitvoeren door onze eigen mensen. Op die manier blijven ze op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en kunnen ze storingen sneller oplossen.”Renewi laat alle elektrische aanpassingen en het oplossen van storingen zoveel mogelijk uitvoeren door eigen mensen. (Foto VC) 

Aanwervingsbeleid

De selectie van zowel de interne als externe onderhoudsspecialisten verloopt via traditionele kanalen, voor elke site afzonderlijk. “Daarover valt eigenlijk niet veel te vertellen. We moeten slechts sporadisch nieuwe mensen zoeken. Er is weinig verloop. We streven bewust naar langdurige samenwerkingsverbanden. Dat komt zowel de stabiliteit, als de kwaliteit van Renewi en de contractoren, als de veiligheid en de kwaliteit van het werk ten goede. En de snelle en efficiënte uitvoering ervan. Bij een zeer specifiek machinepark zoals het onze is vertrouwdheid met de toestellen hiervoor

een groot voordeel.” De externe onderhoudsmedewerkers zijn dan ook kind aan huis bij Renewi. “Het gaat niet om mensen die af en toe enkele uren bij ons meedraaien. De meeste van deze zelfstandigen werken twee of drie dagen per week bij ons. Deels volgens vaste planning, maar in noodgevallen kunnen we hen ook snel oproepen voor een interventie.” Een zelfstandig statuut vereist wel dat ze ook voor andere klanten werken. “Dat vormt in de praktijk geen probleem. We verwachten wel dat onze onderhoudscontractoren zich flexibel inzetten, maar dit principe werkt ook wederzijds. Als ze plots een noodoproep krijgen van één van hun andere klanten, passen wij ons daaraan probleemloos aan.” Cools stuurt de onderhoudsmedewerkers aan en coördineert de opvolging van hun taken en de aankoop van wisselstukken. “Die aankopen voeren we zoveel mogelijk preventief uit. Wie merkt dat een bepaalde machine of onderdeel aan vervanging toe is, meldt me dit schriftelijk. Die informatie komt ook van productiemedewerkers. Ik kijk die aanvragen na en leg de prioriteiten vast. Ik verdeel ze over mijn team via onderhoudssoftware.”

Planning

Renewi doet zowel curatief als preventief onderhoud. “Dezelfde mensen staan in voor kleine-en middelgrote aanpassingen aan onze installaties. Preventief onderhoud plannen we slechts één keer per jaar, per afdeling. Meer is niet mogelijk, omdat die afdeling dan telkens enkele weken stilligt. Tegelijk met deze onderhoudsbeurten vinden dan ook grotere aanpassingen en vernieuwingen plaats. We plannen ze voornamelijk in op basis van de drukte in de productie.” Door trillings-, temperatuur- en stroommetingen kan men vaak dingen zien aankomen en inplannen. Cools probeert zoveel mogelijk de productiecollega’s een maand tot twee weken van tevoren in te lichten over nakende onderhoudsingrepen of met hen over de timing ervan te overleggen. “Temperatuur en stroom kunnen we zelf meten. Voor de trillingsmetingen hebben we een externe dienstverlener aangetrokken. We testen nu of dit ook met online monitoring kan gebeuren. Voor sommige installaties kunnen we de preventieve onderhoudsbeurten op jaarbasis vastleggen. We slagen erin deze op maandbasis 97 à 98% van de tijd operationeel te houden.”Voor sommige installaties kan Renewi de preventieve onderhoudsbeurten op jaarbasis vastleggen. Deze zijn zo op maandbasis 97 à 98% van de tijd operationeel. (Foto VC)

Uitdagingen

“Door het werken met afval raken onze installaties gemakkelijk vervuild, waardoor ze gevoeliger zijn voor corrosie. Dat is een van onze grootste uitdagingen. Daarnaast is er de groei van de omzet in het algemeen. Hierdoor moeten de installaties meer uren draaien en wordt de tijd voor onderhoud beperkter. Gepland onderhouden moet soms wijken om een gewenst productievolume te realiseren.”

Corona

De coronacrisis verstoorde de voorbije maanden wel de normale werking. “Zo viel het vaste wekelijkse overleg met alle onderhoudstechniekers weg. Tijdens die vergadering, steeds op een maandag, overliepen we steevast de recente problemen en eventuele vergetelheidjes en aanpassingen in de planning. Nu verloopt dit allemaal schriftelijk en digitaal. Dat brengt voor mij persoonlijk meer schrijfwerk met zich mee. Sommige techniekers hebben aan één woord voldoende, anderen hebben meer informatie nodig.” Ook bij Renewi leidde corona enkele maanden tot economische vertraging. “Doordat onze klanten minder afval aanvoerden. We kregen de opdracht om 30% te besparen in de onderhoudskosten. Ik heb daarbij de kaasschaaf toegepast en het aantal werkuren bij alle externe contractoren wat verminderd, maar niemand zonder werk gezet. Op die manier kreeg niemand het volle effect van de terugval op zich. Ik wou voorkomen dat ik na de crisis goede medewerkers kwijt zou zijn, doordat ze intussen andere klanten zouden hebben gevonden.”

GROENE ELEKTRICITEIT

De operationele infrastructuur in Roeselare bestaat onder meer uit een kleine elektriciteitscentrale met een vermogen van 4 MW. “We ontvangen hier veel zuiver bioafval uit de voedingsindustrie. Dat laten we vergisten, zodat er biomethaan vrijkomt. We vangen dit gas op en verbranden het in de biogasinstallatie. Ongeveer een kwart van de opgewekte elektriciteit verbruiken we zelf ter plaatse, de rest zetten we op het net.” De installatie is uitgerust met zowel een naverbrander als met een banddroger. “Het digestaat, gedroogde restafval, is, dankzij de zuiverheid van de inkomende

biomassa, uitstekend geschikt als meststof voor de landbouw.” Op de site draait ook een rotatieve indirecte trommeldroger voor het drogen van waterzuiveringsslib tot brandstof voor de cementindustrie. Renewi doet hier zowel aan biologische als aan fysisch-chemische waterzuivering. “Verder beschikken we in Roeselare, zoals op de meeste andere sites, over een shredder voor verpakte afvalstoffen en een vliegasinstallatie.”

Download hier het artikel