1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Wanneer smeren niet volstaat… zomerbrand voorkomen!

12 juli 2019

Dat weet Renewi als geen ander.

Brandrisico’s van afval zijn in de zomer nu eenmaal veel groter. Daar kunnen we niet om heen. Enerzijds door spontane zelfontbranding of broei, anderzijds belanden er tijdens de warme maanden vaker gevaarlijke stoffen in het restafval. Denk maar aan de nog smeulende kolen van de BBQ of het grofvuil na de grote schoonmaak van garage of schuur.

Precies daarom hanteren wij een Brandrisicobeheersingsnorm.

Door een aantal basisprincipes te volgen, kunnen we de brandveiligheid aanzienlijk verbeteren. Onze medewerkers waken er over dat onderstaande maatregelen getroffen worden:

  • Aan het eind van de dag worden de opslagplaatsen zoveel mogelijk vrij gemaakt.
  • Vrachten met een verhoogd risico (grofvuil) bewaren we ’s avonds in een container buiten de gebouwen
  • Ook matrassen belanden, omwille van hun snelle ontbranding, in een aparte container buiten de gebouwen
  • Afval wordt nooit hoger opgehoopt dan vier meter
  • Er worden brandrondes gelopen en op sommige sites zijn er warmtebeeldcamera’s aanwezig

Precies door het toepassen van deze norm en het nog beter beheren van de voorraden is het aandeel brand door broei aanzienlijk afgenomen. Tot 2017 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse brandschade bij Renewi-vestigingen miljoenen euro’s.

Maar, sinds de uitgave van Renewi’s brandrisicobeheersingsnorm, in 2017 zijn deze kosten met meer dan de helft gedaald.

Dit is al mooi. Heel mooi. Toch blijft het een werk van lange adem. Wij, van onze kant, zullen voortdurend op onze hoede en alert zijn. Maar, jammer genoeg, volstaat dit soms niet. Ook jullie, als klant, kunnen hier het spreekwoordelijke steentje toe bijdragen: houd de acceptatievoorwaarden strikt in acht! Alvast bedankt en een heerlijk warme zomer gewenst!