Terug naar website Meer

Producten: laatst toegevoegd

 • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
 1. Homepage
 2. Circulair
 3. Actueel
 4. Asbest daken en afvalstoffenbelasting Asbest daken en afvalstoffenbelasting

Asbest daken & afvalstoffenbelasting

10 januari 2019

Het is inmiddels bekend dat separate verwijderde asbestdaken niet belast worden met de afvalstoffenbelasting. Meer informatie daarover op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35029-15.html.

Hoe de regeling zijn officiële vorm zal krijgen is nog onduidelijk, maar de voornemens hiertoe, zoals die zeer waarschijnlijk van kracht zullen worden, wel.

De interpretatie van de belangrijkste punten hierover:

 1. Vrijstelling betreft louter asbestdakplaten, dus NIET overige asbesthoudende voorwerpen, zoals kitranden, asbestvervuilde grond rondom gesaneerde daken etc.
 2. Vrijstelling geldt NIET voor asbestgelijkende dakplaten, ook wel NT-platen genoemd.
 3. Asbestsaneerders moeten een schriftelijke verklaring afgeven alvorens een afvalstroomnummer wordt aangevraagd. De verklaring dient bij de aanvraag van het afvalstroomnummer bijgevoegd te worden. Zonder verklaring zal de afvoer van asbestdaken belast worden met de afvalstoffenbelasting. Sommige deponieën (stortplaatsen) hebben reeds te kennen gegeven altijd het origineel te willen ontvangen.
 4. Afvoer dient rechtstreeks van locatie van herkomst (de locatie waar het dak is verwijderd) naar een deponie gereden te worden. Overslag op een tussenlocatie (onze eigen overslagen) is, zoals er nu tegen aan gekeken wordt, NIET toegestaan.

Bovenstaande punten hebben een behoorlijke impact op onze wijze van werken. Naast de administratieve ballast, incl. borging van alle verklaringen en de juiste methode van aanvraag van afvalstroomnummers, zorgt dit ook voor extra druk op de logistieke uitvoering. We zullen vooralsnog echter conform bovenstaande punten moeten werken om niet de rekening van de afvalstoffenbelasting te krijgen.

De meeste deponieën (stortplaatsen) hebben aangegeven vooralsnog alle aangeboden asbest, ongeacht of het asbestdaken betreft, te belasten met afvalstoffenbelasting, totdat het Uitvoeringsbesluit is geformaliseerd.

Wat zijn momenteel de mogelijkheden voor afvoer van asbest afkomstig van sanering van asbestdaken?

Zolang de regeling nog niet definitief is zijn er 2 mogelijkheden:

 1. Asbestsaneerder slaat asbest tijdelijk op en voert pas af als regeling definitief is => hiermee kan dan later onder vrijstelling van de afvalstoffenbelasting worden afgevoerd.
 2. Asbestsaneerder voert asbest direct af => in dit geval wordt altijd de volledige afvalstoffenbelasting doorberekend zonder garantie van teruggave met terugwerkende kracht.

Zodra de officiële bekendmaking gepubliceerd is, zal een update over bovenstaande gegeven worden.