Terug naar website Meer

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
  1. Homepage
  2. Circulair
  3. Actueel
  4. Indexatie 2019 Indexatie 2019

Indexatie 2019

24 december 2018

In januari 2019 past Renewi Nederland de tarieven aan die wij u berekenen voor onze afvaldienstverlening.

Op deze pagina vindt u nadere informatie over deze aanpassingen en de voornaamste factoren die aanleiding geven tot deze tariefsaanpassing.

Wanneer weet ik wat de aanpassing voor mij betekent?
Op dit moment is de exacte tariefsaanpassing nog niet bekend. Dit komt onder andere doordat onze eindverwerkers en afnemers pas rond de jaarwisseling hun tariefsverhoging aan ons doorgeven. Op uw eerstvolgende factuur over de geleverde diensten in 2019 is zichtbaar wat de tariefsaanpassing voor u betekent.

Voornaamste externe factoren

1. Invoering van de afvalstoffenbelasting
Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangegeven de belasting op het verbranden en storten van afval meer dan te verdubbelen. Namelijk van € 13,21 naar € 32,12* per 1.000 kg. Een duidelijk signaal dat de overheid het belastingstelsel verdergaand vergroent en initiatieven voor hergebruik van schaarse grondstoffen wenst te stimuleren. Verbranden of storten past niet in een duurzame toekomst. Onze hoge recyclingpercentages dragen hieraan bij, maar kunnen niet voorkomen dat sommige residustromen na sortering toch verbrand dienen te worden.

2. Toename van logistieke kosten
Elk jaar wordt door NIWO een raming gemaakt van de kostenontwikkelingen van de logistieke dienstverlening branche voor het komende jaar; de NEA-index. Meerdere factoren zoals brandstof, cao, prijsinflatie en toenemende verkeersintensiteit laten de kosten harder stijgen dan voorgaande jaren en het is gebleken dat de raming van vorig jaar te laag is vastgesteld. Voor 2019 zal de raming boven de 6% uit gaan komen.

3. Hogere verwerkingskosten
De effecten van de internationale ontwikkelingen op de verwerking en recycling markt worden in 2019 nu echt voelbaar. Voor bijna alle verwerking en recycling installaties is er een tekort aan capaciteit. Het nadrukkelijk sturen op kwaliteit en het toepassen van strengere acceptatievoorwaarden op het innemen van afval maakt onze inspanning voor verwerking nog intensiever. Met als gevolg dat het moeilijker wordt om kwalitatief laagwaardigere afvalstromen te recyclen en te verwerken. Deze trend kent uiteindelijk een prijsopdrijvend effect.

Mocht u nog meer achtergrond informatie willen lezen: www.renewi.com/toelichting-prijsontwikkelingen. Voor specifieke vragen neem contact op met uw accountmanager.

* Op het laatste moment heeft de Tweede Kamer via een amendement het storten van dakbedekking van asbestcementplaten onder voorwaarden vrijgesteld van belasting. De hierdoor misgelopen opbrengsten worden gecompenseerd door de afvalstoffenbelasting verder te verhogen met 73 cent tot €32,12 i.p.v. de eerder gecommuniceerde € 31,39.