1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

5 basisscholen halveren restafval dankzij Renewi

28 november 2019

Lessen over een wereld zonder (zwerf)afval
Steeds meer scholen in het primair en voortgezet onderwijs geven les over het voorkomen en scheiden van (zwerf)afval. Jongeren zijn zich zo al vroeg bewust van de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan een wereld zonder afval. Het beste praktijkvoorbeeld tijdens deze lessen is de manier waarop de school zelf omgaat met afval. Alleen: op onderwijsinstellingen is het gescheiden inzamelen van afvalstromen over het algemeen niet goed geregeld. Hier zijn uiteenlopende redenen voor.

Bijdrage Renewi aan ‘Afval op School’
Om afvalstromen wél gescheiden te laten inzamelen op scholen, draagt Renewi sinds januari 2019 bij aan het programma ‘Afval op School’, bij 5 basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen. Met dit programma wordt een impuls gegeven aan het scheiden en voorkomen van zwerfafval op deze scholen.

Dat er grote stappen worden gezet dankzij ‘Afval op School’, blijkt wel uit een meting van Renewi op de 5 scholen. De meting toonde indrukwekkende resultaten aan: binnen 1 kwartaal halveerden de 5 scholen hun restafval. Onder andere door het afval niet in 1 container te deponeren, maar door het afval te scheiden in recyclebare stromen, zoals:

  • papier
  • groente, fruit en tuinafval (gft)
  • drankkartons

Wouter de Houck, accountmanager bij Renewi:
“De eerste resultaten van het project ‘Afval op School’ zijn prachtig. De hoeveelheid restafval is bijna met de helft afgenomen, en dit wil zeggen dat er veel meer afval gescheiden wordt aangeleverd. Hierdoor kan Renewi zoveel mogelijk afval een 2e leven als grondstof geven. Samen met de Zeeuws-Vlaamse scholen zetten we ons in voor een wereld zonder afval en geven we waarde aan afval.”
 

Van 293 naar 41 kilo restafval per maand
De beste resultaten werden behaald op:

  • de Meerstromenschool in Goede: het restafval werd van 293 kilo per maand teruggebracht naar 41 kilo restafval per maand (een daling van 86%)
  • de Molenbolwerk in IJzendijke: het restafval werd van 164 kilo per maand teruggebracht naar 52 kilo restafval per maand (een daling van 68%)

Werkwijze beschikbaar voor alle scholen
Dat veel scholen de afvalkennis zelf nog niet in praktijk brengen, is een gemiste (educatie)kans! Op basis van de succesvolle werkwijze bij de 5 basisscholen, heeft Renewi daarom het bestaande Renewi Educatiepakket uitgebreid met:

  1. Het Stappenplan implementatie “Afval op school”
  2. De Aanpak gedragsverandering “Afval op school”

Via www.renewi.com/educatie kunnen scholen het stappenplan downloaden en de aanpak aanvragen. Met het Stappenplan implementatie brengen zij eerst in kaart welke afspraken en oplossingen goed aansluiten bij de school. Om het (scheidings)gedrag van de leerlingen en medewerkers te beïnvloeden, zetten scholen vervolgens de Aanpak gedragsverandering in. Dankzij deze combinatie zijn spectaculaire resultaten te behalen.

Naast het stappenplan en de aanpak, bestaat het Renewi Educatiepakket uit: