1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Koning Willem-Alexander opent eerste recyclingfabriek voor vervuild staal

24 september 2020

Renewi is als logistiek partner betrokken bij deze fabriek omdat we zorgen voor de inzameling van vervuild schroot en het vervoer ervan naar Delfzijl.

Op donderdag 24 september heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de recyclingfabriek van Purified Metal Company B.V. (PMC) in Delfzijl geopend. Dit is de eerste recyclingsfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot Purified Metal Blocks, een schoon en hoogwaardig product dat dient als grondstof voor de staalindustrie.

Vervuild staal komt op grote schaal voor in de wereld in bijvoorbeeld stalen sloopobjecten met asbest, chroom-6 of andere organische vervuilingen. Denk aan industriële installaties, boorplatforms, treinwagons met asbest etc. Purified Metal Company heeft speciaal hiervoor een proces ontworpen en een fabriek gebouwd die vervuild staal op veilige wijze voor mens en milieu kan verwerken. Bij de hoge temperaturen van de staalsmelt valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden organische verbindingen.

De wereldwijd gepatenteerde oplossing die Purified Metal Company nu biedt, geeft een besparing van 1 ton CO2 per ton geproduceerd staal ten opzichte van staal geproduceerd uit ijzererts. Purified Metal Company beschouwt het recent door de Nederlandse overheid uitgevaardigde stortverbod voor met asbest vervuild staal als een steun in de rug om het vervuilde staal in Delfzijl te krijgen. Wij verzorgen als logistieke partner de inzameling van het vervuilde schroot en het vervoer naar Delfzijl.

Voor wie is deze circulaire oplossing interessant?
De oplossing is interessant voor iedereen die (bijvoorbeeld) panden of installaties heeft waarin staal en asbest zijn verwerkt, en deze kostenefficiënt en duurzaam wil laten verwerken. Zoals eigenaren van de panden en installaties, of uitvoerende partijen:

  • infrastructuurbeheerders
  • gebouweigenaren, woningcorporaties en vastgoedbeheerders
  • industriële bedrijven met procestechniek
  • civiel-, procestechnische en assemblageaannemers
  • slopers en saneerders

De oplossing is ook interessant voor staalbedrijven en gieterijen die staal als grondstof nodig hebben.

Kijk voor meer informatie op www.staalmeteenverhaal.nl