1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Target #7: Onze gemeenschap inspireren en er een positieve impact op hebben

16 februari 2021Gemeenschap

Een positieve kracht zijn in gemeenschappen is ook een fundamenteel onderdeel van de pijler 'voor mensen zorgen' van onze duurzaamheidsstrategie. Naast dat we ervoor zorgen dat we de milieu-impact van onze activiteiten minimaliseren, nemen we deel aan projecten voor gemeenschapsbetrokkenheid en verspreiden we de boodschap  van 'waste no more'. Deze doelstelling wordt gevolgd door deze maatstaven: projecten voor gemeenschapsbetrokkenheid, feedback van de gemeenschap en evenementen met impact op de gemeenschap.

Betrokkenheid met lokale mensen

Samenwerken met gemeenschappen is een basis voor succes bij Renewi. Daarom werken we actief samen met gemeenschappen, door hen inzicht te geven in onze activiteiten, hen voor te lichten over ons doel en onze missie, en te laten zien hoe deze passen in de zich ontwikkelende circulaire economie. We stellen onze faciliteiten open voor lokale mensen en hebben een uitgebreid onderwijsprogramma, waarbij we samenwerken met scholen en jeugdgroepen om kinderen te onderwijzen over het essentiële belang van duurzaamheid in de huidige klimaatveranderingscrisis.

In Engeland, waar we huishoudelijk afval inzamelen, werken we samen met lokale autoriteiten om schoolkinderen te informeren en voor te lichten over het belang van voorsorteren van afval thuis, het verminderen van afval en recycling. We werken ook samen met de liefdadigheidsinstelling Keep Britain Tidy om workshops te geven aan scholen en jeugdgroepen in Oost-Londen over bewustwording van recycling, afvalpreventie en compostering.

In Nederland en België hebben we lessen ontwikkeld voor leerlingen. We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met vijf basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen om de hoeveelheid restafval en vervuiling te helpen verminderen in hun omgeving. Renewi creëerde lespakketten over recyclen en afval aanpakken voor basisscholen en middelbare scholen in Nederland, waarvan er één werd aangepast voor België. Renewi heeft ook afvalbeheerplannen gemaakt voor schoolleiders in Nederland, zodat onderwijsinstellingen kunnen ‘oefenen wat ze prediken’.

Via onderstaande link vind je meer informatie over de lespakketten.

Lespakketten