1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Target #5: Onze mensen #homesafe en gezond aan het werk, elke dag!

13 december 2020

We hebben de veiligheid van Renewi-werknemers bovenaan de agenda gezet, en we blijven collega’s stimuleren om goed op risico’s te letten zodat ze ongelukken kunnen voorkomen.
De gezondheid en veiligheid van alle Renewi-werknemers is altijd onze meest belangrijke prioriteit geweest. Daarom hebben we altijd ambitieuze veiligheidsdoelen gehad, en blijven we dit ook doen. Het is een uitdagend jaar voor ons allemaal geweest, omdat er serieuze ongelukken op Renewi-locaties zijn geweest. We hebben echter vooruitgang geboekt in de near-missrapportage en close-outpercentages, en ons nieuwe HomeSafe-initiatief heeft als doel om het risicobewustzijn van onze mensen te verhogen. We hebben ook vertrouwen in het toekomstige succes met betrekking tot de belangrijkste veiligheidsgraadmeter van het bedrijf: het ongevallenpercentage met meer dan drie dagen verzuim.

PRESTATIES

Hoewel het totale aantal ongelukken met meer dan drie dagen verzuim met 3% is gezakt van 98 naar 95, is het ongevallenpercentage met meer dan drie dagen verzuim toegenomen. Dit is het lopende percentage voor 12 maanden per aantal fulltime werknemers. De algemene frequentie voor verzuim vanwege letsel is aanzienlijk afgenomen, wat laat zien dat de activiteiten die we ondernemen om het aantal ongelukken per werknemer te verminderen zich uitbetalen. Een blijvende zorg is hoe zwaar de ongelukken zijn geweest, iets dat alweer negatief is veranderd. Dit betekent dat de absentie vanwege letsel aan onze werknemers is gestegen, wat ons stimuleert om te blijven proberen het veiligheidsbewustzijn te verhogen en te proberen onze mensen te beschermen tegen de gevaren om ze heen. Een positieve ontwikkeling is de near-miss-rapportage. We hebben dit jaar meer dan 29.898 near-misses gemeld, een toename van 67%. De close-outpercentages zijn met 11% toegenomen naar een totaal van 80%.

CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN 

Renewi hecht belang aan een nieuw begin. Onze HomeSafe-campagne, die dit jaar is begonnen, is een nieuw begin voor onze SHEQ-activiteiten (veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit). Het is een afwijking van de traditionele methodes waarmee alleen ongelukpercentages en incidentaantallen werden bijgehouden; het legt de nadruk op het melden van potentiële gevaren en ze afhandelen als team. Dit zorgt ervoor dat we de risicoperceptie verhogen en kleine problemen afhandelen voordat ze een groot probleem kunnen worden. We hebben ook een nieuw wereldwijd systeem dat elke werknemer de mogelijkheid biedt om direct een incident te melden. We zijn teleurgesteld dat we al onze ambitieuze doelen voor 2020 niet hebben bereikt. We zien echter wel vooruitgang in onze fundamentele aanpak voor veiligheid, die ons ervan overtuigt dat we in de komende jaren een verbetering zullen gaan zien in ons ongevallenpercentage met meer dan drie dagen verzuim. Daarom geldt onze ambitie voor de lange termijn nog steeds: het verlagen van het aantal ongelukken in het bedrijf naar ‘nul ongelukken’, niet slechts een ‘acceptabel niveau’. Door onze mensen mee te nemen op deze veiligheidsreis, zorgen we ervoor dat we met zijn allen de juist kant op gaan.