1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze rol
 4. Actueel

Solide prestaties en goede vooruitgang met groei-initiatieven

27 mei 2021


Afval recyclen in plaats van het verbranden of te storten is een prioriteit voor Renewi. Deze stofafzuiging op onze locatie in Oost-Londen verwijdert stofdeeltjes uit de lucht die ontstaan tijdens het scheiden van het afval. 

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn resultaten bekend voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2021.

Financiële kerncijfers

 • De solide resultaten weerspiegelen het veerkrachtige bedrijfsmodel, de snelle ingrepen in de COVID-19-kosten en kasmiddelen, en een aanzienlijke verbetering in de tweede jaarhelft
 • De inkomsten uit lopende activiteiten bleven gelijk en de inkomsten uit voortgezette activiteiten daalden met 5% tot € 1.694 miljoen1
 • Onderliggende EBIT uit voortgezette activiteiten zijn 3% lager dan vorig boekjaar en boven eerdere verwachtingen op € 73,0 mln.1
 • De statutaire winst van € 11,0 mln. tegenover een verlies van € 77,1 mln. vorig boekjaar
 • De nettokernschuld* is gedaald van € 457 mln. vorig boekjaar tot € 344 mln., waardoor de nettoschuld/EBITDA-ratio uitkomt op 2,2x.
 • [Materiële] verbetering van onze verwachtingen voor FY22

Strategische hoogtepunten

 • Goede vooruitgang geboekt met de innovatiepijplijn: projecten zijn opgestart en in uitvoering, waaronder nieuwe producten bij ATM, een BioLNG-installatie en nog een RetourMatras-locatie.
 • Het Renewi 2.0-programma is op schema en levert baten op die € 2,2 mln. hoger liggen dan gepland in FY21.
 • De resultaten van ATM werden beïnvloed door vertragingen in de goedkeuringen voor de verscheping van TGG, maar er is goede vooruitgang geboekt: de capaciteit voor de productie van nieuwe bouwmaterialen is in gebruik genomen en het driejarig herstelplan blijft op schema.
 • De voorgestelde consolidatie van de aandelen tegen een koers van 1 voor 10 wordt opgenomen in de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering

Duurzaamheid

 • Ons bedrijf maakt een circulaire economie mogelijk: duurzaamheid is onze bedrijfsstrategie.
 • Het ambitieuze ‘Missie75’ werd gelanceerd om ons eigen recyclingpercentage over vijf jaar te verhogen van 65,8% tot een toonaangevende 75%, wat neerkomt op 1,3 mln. ton extra per jaar
 • Een vooraanstaand ESG-model; nieuwe ESG-evaluatie van 83 door S&P (gestegen van 75 in 2020).

1Welke niet-IFRS maatstaven zijn gebruikt en waarom wordt uiteengezet in toelichting 17. De ‘voortgezette activiteiten exclusief Canada en Reym’ zoals voorgesteld voor het vorige boekjaar zijn exclusief de financiële resultaten voor de Canada Municipal-activiteiten, die op 30 september 2019 werden verkocht, en de Reym-activiteiten, die op 31 oktober 2019 werden verkocht.
*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

Otto de Bont, Chief Executive Officer:

“Ondanks de pandemie verbeterden onze prestaties naarmate het jaar vorderde, en ik ben blij dat ik eindresultaten kan rapporteren die aanzienlijk beter zijn dan we begin 2020 hadden voorzien. Dit is te danken aan de vastberaden inspanningen van onze mensen, die onze klanten en gemeenschappen in de meest uitdagende omstandigheden een naadloze dienstverlening hebben geboden. Deze resultaten weerspiegelen ook onze snelle ingrepen in de kosten en kasmiddelen, ons veerkrachtige bedrijfsmodel als ook de betere recyclaatprijzen in de tweede jaarhelft.

Ook hebben we een mooie vooruitgang geboekt met onze belangrijkste strategische initiatieven om duurzame groei te realiseren voor Renewi.

Voor de toekomst verwacht de raad van bestuur nu dat de prestaties van de Groep in het boekjaar 2022 hoger zullen liggen dan de eerdere verwachtingen gezien de sterke resultaten van de Groep in het boekjaar 2021, vooral in de tweede helft, en de huidige hoge recyclaatprijzen.

De overgang naar een circulaire economie zal de vraag naar recycling en recyclaten van hogere kwaliteit doen toenemen, wat ons bedrijfsmodel ondersteunt. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met de steun van de EU en nationale regeringen bieden naar verwachting meer aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten. We blijven ervan overtuigd dat onze drie strategische groei-initiatieven; winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze innovatiepijplijn – voor een aanzienlijke extra winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna.”

Resultaten

 

FY21

FY20

evolutie in %

ONDERLIGGEND, NIET-STATUTAIR

 

 

 

Inkomsten1 voortgezette activiteiten

€ 1.693,6 mln.

€ 1.697,0 mln.

0%

Onderliggende EBITDA1 voortgezette activiteiten

€ 195,7 mln.

€ 187,6 mln.

4%

Onderliggende EBIT1 voortgezette activiteiten

€ 73,0 mln.

€ 75,5 mln.

-3%

Onderliggende winst voor belastingen1 voortgezette activiteiten

€ 47,4 mln.

€ 42,5 mln.

+11%

Onderliggende WPA1 voortgezette activiteiten (cent per aandeel)

4,5 ct.

3,9 ct.

+15%

Vrije kasstroom1

€ 141,0 mln.

€ 57,8 mln.

+144%

Nettokernschuld*

€ 344 mln.

€ 457 mln.

 

Nettokernschuld plus IFRS 16 Leaseovereenkomsten

€ 580 mln.

€ 669 mln.

 

 

 

 

 

STATUTAIR

Inkomsten uit voortgezette activiteiten

€ 1.693,6 mln.

€ 1.775,4 mln.

 

Operationele winst (verlies) uit voortgezette activiteiten

€ 43,4 mln.

€(28,1)mln.

 

Winst (verlies) voor belastingen uit voortgezette activiteiten

€ 18,2 mln.

€(59,4)mln.

 

Verlies uit stopgezette activiteiten

-

€(16,6)mln.

 

Winst (verlies) voor het boekjaar

€ 11,0 mln.

€(77,1)mln.

 

Basiswinst per aandeel uit voortgezette activiteiten (cent)

1,4 ct.

(7,7)ct.

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

€ 258,2 mln.

€ 167,8 mln.

 

1Welke niet-IFRS maatstaven zijn gebruikt en waarom wordt uiteengezet in toelichting 17. De ‘voortgezette activiteiten exclusief Canada en Reym’ zoals voorgesteld voor het vorige boekjaar zijn exclusief de financiële resultaten voor de Canada Municipal-activiteiten, die op 30 september 2019 werden verkocht, en de Reym-activiteiten, die op 31 oktober 2019 werden verkocht. Het onderdeel Canada Municipal voldeed aan de definitie van een stopgezette activiteit en werd als dusdanig opgenomen.
*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

De resultaten over zowel dit boekjaar als het vorige boekjaar worden gerapporteerd met toepassing van IFRS 16.  Waar nodig delen we ook bepaalde maatstaven op IAS 17-basis mee, aangezien die met name voor de berekening van de schuldgraad voor de bankconvenanten van de Groep relevant zijn.

Voor meer informatie:

FTI Consulting

+44 20 3727 1545

Susanne Yule

Renewi plc

+44 7976 321 540

Adam Richford, Head of IR

+44 20 3727 1340

Richard Mountain

+44 7773 813 180

Michelle James, Communications (VK)

Peter van Kessel (België/Nederland)

Toelichtingen:

Renewi zal vandaag om 10.30 uur BST een online presentatie voor analisten geven. Webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/renewi/20210527_1/

Een exemplaar van deze mededeling is te vinden op de website van het bedrijf (www.renewiplc.com). De presentatie voor analisten die vandaag wordt gegeven, zal ook op de website te vinden zijn.

Toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in deze mededeling zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’. Toekomstgerichte verklaringen zijn soms, maar niet altijd, te herkennen aan woorden zoals ‘zullen’, ‘kunnen’, ‘wellicht’, ‘blijven’, ‘geloven’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’ of soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gaan gepaard met risico’s, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke financiële situatie, prestaties en resultaten van Renewi plc in de toekomst aanzienlijk kunnen afwijken van de in die toekomstgerichte verklaringen uiteengezette plannen, doelstellingen en verwachtingen. Dergelijke verklaringen gelden slechts per de datum van deze mededeling en behoudens voor zover het daar wettelijk toe verplicht is, verbindt Renewi plc zich er op geen enkele wijze toe die toekomstgerichte verklaringen te herzien of actualiseren.