1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol

Hogere verwerkingskosten en meer focus op kwaliteit

28 november 2019

In januari 2020 past Renewi Nederland de tarieven aan die wij u berekenen voor onze afvaldienstverlening. Op deze pagina vindt u nadere informatie over deze aanpassingen en de voornaamste factoren die aanleiding geven tot deze tariefsaanpassing.

Wanneer weet ik wat de aanpassing voor mij betekent?

Op dit moment is de exacte tariefsaanpassing nog niet bekend. Dit komt doordat onze eindverwerkers en afnemers pas rond de jaarwisseling hun tariefsverhoging aan ons doorgeven. Op uw eerstvolgende factuur over de geleverde diensten in 2020 is zichtbaar wat de tariefsaanpassing voor u zal zijn.

1. Toename van loongerelateerde kosten

Elk jaar wordt door het NIWO een raming gemaakt van de kostenontwikkelingen van de logistieke dienstverlening branche voor het komende jaar; de NEA-index. In 2020 spelen vooral hogere loonkosten een grote rol. De krapte op de arbeidsmarkt en de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt ervoor dat premies voor flexibiliteit (inhuur) om die krapte tijdelijk op te vullen ook flink stijgen. Daarnaast is de cao-verhoging nog onbekend, maar naar verwachting zal deze als gevolg van het economische klimaat fors zijn.

2. Geopolitieke ontwikkelingen en milieumaatregelen

Voor veel verschillende afvalstromen zijn de kosten afhankelijk van de wereldmarkt. China heeft definitief aangekondigd om vanaf 2020 helemaal geen afval meer te importeren, en ook de handelsoorlog tussen China en de VS heeft effect. Het zelfstandig optreden van landen om te voldoen aan milieumaatregelen heeft een negatief effect op kosten. Europa zal meer moeten investeren om voldoende capaciteit te hebben voor recycling en circulariteit.

3. Hogere verwerkingskosten en meer focus op kwaliteit

Voor bijna alle verwerkings- en recyclinginstallaties is er een tekort aan capaciteit. Zij sturen daarom steeds nadrukkelijker op kwaliteit door het toepassen van strengere acceptatievoorwaarden op het innemen van afval. Dit beperkt enerzijds de mogelijkheden afval te verwerken en te recyclen. Anderzijds verhoogt dit de kosten om afval van de juiste kwaliteit aan te leveren zodat het wel gerecycled en verwerkt kan worden. Duurzaamheid krijgt steeds nadrukkelijker een prijs.