1. Homepage
  2. Particulier
  3. Huisvuilservicedesk
  4. Etten Leur Etten Leur

Etten-Leur

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen binnen uw regio.

Hoe kan ik het huisvuilservicepunt bereiken?
U kunt het servicepunt telefonisch bereiken via 0800 - 333 66 99. Dit servicenummer is gratis en kunt u bellen op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Ik ga verhuizen, moet ik de container meenemen?
Nee, de containers en de milieupas horen bij het huis. U mag die niet meenemen, ook niet als u verhuist binnen de gemeente Etten-Leur. U moet er wel voor zorgen dat een verhuizing tijdig aan de gemeente wordt doorgegeven.

Zolang u bij de gemeente nog op een adres staat geregistreerd komen de ledigingen van de containers voor uw rekening. Ook als u in de praktijk al bent verhuisd. De datum waarop u de verhuizing doorgeeft aan de gemeente is daarin leidend. Tot die datum zijn de kosten voor lediging van de containers voor u en niet voor de nieuwe bewoners.
Informatiebulletin
Momenteel zijn er geen bijzonderheden.
Kan ik een extra container aanvragen?
U kunt van alle drie containers één extra container aanvragen. De extra container voor zowel restafval, gft-afval als papier kost geld. Ook moet u er rekening mee houden dat u ook voor de extra container betaalt iedere keer als u deze aan de straat zet om te legen. Dat geldt alleen voor de container voor restafval. Het aanbieden van de container voor gft-afval en de papiercontainer kost u niets extra's.
Ledigingskalender
U kunt het ledigingschema voor uw adres hier opzoeken.
Mijn container is kapot.
Voor reparaties kunt u bellen met het servicenummer: 0800 - 333 66 99.
Mijn container is niet geleegd.
Is uw container niet geleegd? Neemt u dan contact op met Renewi, 0800 - 333 66 99.
Mijn container is verdwenen.
Bij vermissing van afvalcontainers kunt u dit formulier invullen en sturen naar info@afval3xbeter.nl.
U kunt dit formulier ook gebruiken voor uitgebrande containers.
Waar kan ik een vraag of klacht indienen mbt de huisvuilinzameling en of dienstverlening?
Iedere inwoner met vragen over afval kan terecht op het informatienummer 0800 333 66 99. Wanneer u met een mobiele telefoon belt komen daar nog de eventuele kosten bij voor mobiel bellen. Het informatienummer is bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. Vragen kunnen ook gesteld worden op een speciaal e-mailadres: info@afval3xbeter.nl.
Wanneer mag ik mijn container aan straat zetten?
De minicontainers mogen op de dag voorafgaand aan de inzameldag vanaf 17:00 uur aan de straat gezet worden. Plaats uw container met de handgreep naar de straatkant gekeerd op een verzamelplaats. De verzamelplaats is aangegeven met een container-teken op de bestrating. Na lediging dient de minicontainer nog op dezelfde dag op het eigen perceel teruggeplaatst te worden. Uiterlijk moeten ze vóór 22:00 uur weer van de straat gehaald zijn.
Wat kan ik doen aan stankoverlast uit mijn GFT-container?
  • Zet de container op een koele plek uit de zon.
  • Gooi geen vochtig afval in de container, laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dag liggen.
  • Verpak snel bedervende etenresten, bijvoorbeeld vlees en vis, in een krant.
  • Maak de container regelmatig schoon met water en groene zeep. Geen chloor, want dit is schadelijk voor het milieu.
  • Leg een eierdoos of krant op de bodem, dit vergemakkelijkt ook het ledigen.
  • Probeer GFT afval zoveel mogelijk te vermijden door bijvoorbeeld zelf te composteren.