Huisvuilservicedesk
 1. Homepage
 2. Particulier
 3. Huisvuilservicedesk
 4. Loon op Zand Loon op Zand

Loon op Zand

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen binnen uw regio.

Hoe kan ik het huisvuilservicepunt bereiken?
Telefoon (0800) 333 66 99 op werkdagen van 08:00 uur tot 18:00 uur 
Ledigingskalender
U kunt het ledigingschema voor uw adres hier opzoeken.
Mijn container is kapot.
Kapotte containers repareert of vervangt de Gemeente Loon op Zand gratis
Behalve als de schade door eigen toedoen is ontstaan. 
Uw container kapot of kwijt? 
Meld dit bij de gemeente online via Fixi of bel tijdens kantooruren 0416-489111.
Mijn container is niet geleegd en/of PMD zakken niet opgehaald.
Mocht het zo zijn dat de container op tijd buiten stond en toch niet is geledigd, of dat de zakken PMD op tijd buiten lagen, maar niet meegenomen zijn, dan kunt u contact opnemen met de Huisvuil Service Desk van Renewi op (0800) 333 66 99.
Dit kan tussen 08:00 en 18:00 uur. 
Zij maken met u een afspraak om de container leeg te maken of de PMD zakken op te halen.
Mijn container is verdwenen.
De container kan per abuis meegenomen zijn door een ander. 
U kunt bij de volgende lediging kijken of uw container erbij staat. 
Indien dit niet het geval is kunt u aangifte doen bij de politie.
U kunt deze aangifte afgeven aan uw gemeente en zij maken met u een afspraak om een nieuwe container af te leveren.
 
Waar kan ik een vraag of klacht indienen mbt de huisvuilinzameling en of dienstverlening?
U kunt uw vraag of klacht telefonisch indienen bij de Huisvuil Service Desk van Renewi.
De vraag of klacht wordt geregistreerd en teruggekoppeld aan de gemeente Loon op Zand.
Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om te kijken hoe het e.e.a., indien mogelijk, opgelost kan worden.
Telefoon (0800) 333 66 99.
Wanneer mag ik mijn container aan straat zetten?
Zorg ervoor dat uw container op de inzameldag voor 07.30 uur ’s ochtends aan de straat staat, met het handvat/wielen naar de straatkant.
Spelregels container buiten zetten
 • Zet de container buiten met een gesloten deksel; 
 • Vul de container tot maximaal 75 kilo;
 • Zet de container met de wielen / handvat naar de straatkant;
 • Plaats de container op de ophaaldag voor 07:30 uur aan de straat en
 • Zorg dat de container op de ophaaldag daarna ook weer binnen staat. 
Een kaart aan de container?
Er kan een kaart aan de container hangen en waarschijnlijk is de container dan niet leeggemaakt. 
Reden? 
De container staat foutief aan de straat (bijv. de klep kan niet dicht), of de chip is kapot of geblokkeerd. 
Bel met het telefoonnummer dat op de kaart staat vermeld.
Kosten extra afvalcontainer.
Voor de afvalinzameling betaalt u een vast bedrag per jaar per extra afvalcontainer. 

Container: Huurprijs per container per jaar (exclusief BTW)
Restafvalcontainer 140 liter: € 116,00
Restafvalcontainer 240 liter: € 192,00
GFT container 140 liter: € 92,00
GFT container 240 liter: € 115,00
Papiercontainer 140 liter: € 25,50
Liever een grotere of kleinere container voor rest- of GFT afval?
De containers voor rest- en GFT afval kunt u voor € 77,00 omruilen. 
Voor deze afvalstromen is een container van 140 en 240 liter beschikbaar. 
De containers voor rest- en GFT afval kunt u bij een verhuizing eenmalig kosteloos omruilen.
Meld dit bij het Meldpunt Woonomgeving direct online via het aanvraagformulier afvalcontainer of bel tijdens kantooruren (0416) 273455.
Extra container huren?
Voor papier-, rest- en GFT afval kunt u een extra container huren. 
Hiervoor zijn containers beschikbaar van 140 en 240 liter. 
Een extra restafval- en/of papiercontainer krijgt u gratis als u deze om medische redenen nodig heeft. 
Natuurlijk moet u de medische redenen kunnen aantonen. 
Meld dit bij het Meldpunt Woonomgeving direct online via het aanvraagformulier afvalcontainer of bel tijdens kantooruren (0416) 273455.
Wat kan ik doen aan stankoverlast uit mijn GFT-container?
 • Zet de container op een koele plek uit de zon.
 • Gooi geen vochtig afval in de container, laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dag liggen.
 • Verpak snel bedervende etenresten, bijvoorbeeld vlees en vis, in een krant.
 • Maak de container regelmatig schoon met water en groene zeep. Geen chloor, want dit is schadelijk voor het milieu.
 • Leg een eierdoos of krant op de bodem, dit vergemakkelijkt ook het ledigen.
 • Probeer GFT afval zoveel mogelijk te vermijden door bijvoorbeeld zelf te composteren.