Verwerkingstechnieken
 1. Homepage
 2. Zakelijk
 3. Diensten
 4. Destra
 5. Diensten
 6. Verwerkingstechnieken Verwerkingstechnieken

Verwerkingstechnieken

Voor al die materialen, waarvan u niet wilt dat ze nog door wie dan ook kunnen worden gebruikt, beschikt Destra geëigende, vertrouwelijke en veilige verwerkingstechnieken. Dat vindt altijd plaats onder scherp toezicht. In onze gesloten gebouwen verwerken we alles volgens de strengste richtlijnen en met specifieke technologie, om vervolgens zoveel mogelijk restmaterialen een nieuw leven te geven in de vorm van grondstoffen of als bron voor energie.

 1. Shredderen
  We verkleinen uw materalen met messen die tegen elkaar indraaien. U bepaalt zelf de grootte van het restmateriaal, dat varieert van 10 tot 100 mm. Geschikt voor vrijwel alle materialen, zoals papier & karton, textiel, kunststof, hout en metaal.

 2. Snijden
  We verkleinen uw producten mechanisch door middel van snijden tot kleine delen en stroken. Geschikt voor papier & karton, textiel en kunststof.

 3. Persen
  Met een duwende beweging van aangedreven metalen platen persen we uw materialen samen tot balen. Geschikt voor papier & karton, textiel en kunststof.

 4. Versnipperen
  Uw papier & karton verkleinen we tot snippers met messen die tegen elkaar indraaien.

 5. Verbranden
  Materialen waarvoor geen recycling mogelijk is, worden verbrand. Met de vrijgekomen warmte wordt energie opgewekt.