Terug naar website Meer

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Reinigingsdiensten
  5. Industriele reiniging Industriele reiniging

Industriële reiniging, transport en afvalmanagement

Voor industriële reiniging, transport van risicostoffen en afvalmanagement kunt u terecht bij Reym, onderdeel van Renewi. Samen met gespecialiseerde zusterbedrijven binnen de Renewi organisatie ontzorgt Reym haar relaties met “Total Care”.

Total Care

Reym verzorgt reiniging, transport, behandeling, recycling, verwerking en opslag van alle afvalstromen en voorziet in het ophalen en afvoeren van (gevaarlijk) afval. De goed opgeleide en ervaren medewerkers bieden professionele oplossingen voor alle activiteiten op het gebied van reiniging en afvalbeheer (inclusief LSA-/NORM-vervuild slib). Relaties krijgen één factuur en hebben één vast aanspreekpunt. Simpel, duidelijk en efficiënt: Total Care.

Meer informatie over Total Care


Industriële reiniging

Reym is gespecialiseerd in industrieel reinigen waarbij gebruik wordt gemaakt van het modernste materieel en de nieuwste, veilige reinigingstechnieken. Zowel onshore, offshore als onder de grond, zoals bijvoorbeeld rioolreiniging, heeft Reym jarenlange ervaring en de benodigde expertise.

Meer informatie over industriële reiniging


Transport risicostoffen

Met een uitgebreid en modern wagenpark is Reym in staat droge stoffen, slib, vloeistoffen en gevaarlijk afval veilig te vervoeren. Reym kiest voor ieder specifiek afvalmateriaal het juiste transportmiddel. Alle transportvoorzieningen voldoen aan de strengste milieunormen en aan de ADR- en EU-richtlijnen.

Meer informatie over transport risicostoffen


Afvalmanagement

Bij reinigings- of productiewerkzaamheden komen rest- en afvalstoffen vrij. Deze worden door Reym op verantwoorde wijze opgeslagen, afgevoerd en verwerkt. Bij Reym zijn alle expertise en middelen aanwezig om het volledige afvalmanagement uit handen te nemen. Waar nodig kan daarbij een beroep gedaan worden op gespecialiseerde zusterbedrijven binnen de Renewi organisatie. Bijvoorbeeld op Afvalstoffen Terminal Moerdijk, dat volledig is ingericht op de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen.

Meer informatie over afvalmanagement