1. Homepage
 2. Zakelijk
 3. Soorten afval
 4. Gevaarlijk afval
 5. Vervuild staal
 6. Extra Extra

Staal met een verhaal

Een 100% circulaire oplossing voor vervuild staal


Tijdens het slopen en saneren van oude panden en installaties komt er deze jaren veel gecontamineerd staal vrij: staal dat is vervuild met asbest, of met andere gevaarlijke stoffen. Dit vervuilde staal krijgt vanaf 2020 een 2e leven als PMB’s: Purified Metal Blocks™. Dit is mogelijk dankzij de samenwerking van Purified Metal Company (PMC) met Renewi. Renewi verzorgt de inzameling en het vervoer van gecontamineerd staal naar PMC, of naar een tijdelijke opslag. Bij een aantal Renewi locaties in Nederland kunt u na aanmelding ook vervuild staal brengen. Voor locaties en werkwijze klik hier.

Vanaf heden mag asbesthoudend staalschroot niet meer gestort worden en moet het duurzaam verwerkt worden bijvoorbeeld via Renewi en PMC.

Staal met een verhaal - Campagne beeld

Meer informatie


Wilt u meer informatie over de inzameling en recycling van gecontamineerd staal ontvangen? Vul dan hieronder uw gegevens in.PMC heeft een circulaire oplossing ontwikkeld die tegemoet komt aan:
1. het aanbod van gecontamineerd staal

2. de vraag naar schoongemaakt staal

3. de vraag naar oplossingen voor andere complexe vervuilingen van staalschroot zoals: • kwik

 • PCB’s

 • chroom-6


Voor wie is deze circulaire oplossing interessant?


De oplossing is interessant voor iedereen die (bijvoorbeeld) panden of installaties heeft waarin staal en asbest zijn verwerkt, en deze kostenefficiënt en duurzaam wil laten verwerken. Zoals eigenaren van de panden en installaties, of uitvoerende partijen: • infrastructuurbeheerders

 • gebouweigenaren, woningcorporaties en vastgoedbeheerders

 • industriële bedrijven met procestechniek

 • civiel-, procestechnische en assemblageaannemers

 • slopers en saneerders


De oplossing is ook interessant voor staalbedrijven en gieterijen die staal als grondstof nodig hebben.

Met asbest vervuild staal recyclen? 5 x ja!


1. In de grond = geen oplossing

Door staal te storten, verschuiven we het probleem alleen maar naar toekomstige generaties. We kunnen beter inspelen op de continue vraag naar staal. Zo maken we tegelijkertijd een grote besparing mogelijk op de CO2-uitstoot.


2. Recyclen = 2 x duurzamer


Vervuild staal is voor 98% recyclebaar. Schoon staal is voor 100% recyclebaar. Door het vervuilde staal schoon te maken en te recyclen via PMC, zorgen we voor een never ending story. We maken van een lineair proces namelijk een circulair proces. We zorgen zo voor een CO2- én een grondstoffenbesparing: 1. Per kilo geproduceerde (en dus gerecyclede) PMB’s besparen we de uitstoot van 1 kilo C02, vergeleken met het delven en opwerken van nieuw staal

 2. Per kilo PMB’s besparen we ruim 2 kilo primaire grondstoffen (1,4 kilo ijzererts, 0,8 kilo steenkool en 0,3 kilo kalksteen), vergeleken met het delven en opwerken van nieuw staal


3. Geen extra kosten

Voor de ‘ontdoeners’ van vervuild staal kan recycling financieel gezien een zeer interessante optie zijn. Vervuild staal schoonmaken (een ‘traditionele’ methode), gebeurt vaak tegen hoge kosten.


4. Veilig voor mens en milieu


We verwijderen en vernietigen de vervuilingen letterlijk achter gesloten deuren. Daarmee verkleinen we de kans dat men in aanraking komt met asbestvezels of andere gevaarlijke stoffen, zoals chroom-6.


5. Volgens wet- en regelgeving


Bij het inzamelen en vervoeren van het asbesthoudend schroot naar een tijdelijke opslag, of naar PMC, werkt Renewi volgens wet- en regelgeving.

Hoe werkt het recyclingproces van PMC?


In 5 stappen van vervuild staal tot Purified Metal Blocks


Hoe wordt het staal(schroot) gerecycled? 1. De container met het vervuilde staal gaat de fabriek in via een luchtsluis

 2. Het vervuilde staal wordt gereedgemaakt voor de oven: het wordt geknipt en geperst

 3. Het materiaal wordt gesmolten op minimaal 1500C

 4. Het schone, vloeibare staal wordt naar een gietinstallatie gebracht

 5. Het vloeibare staal wordt in speciale blokken gegoten: Purified Metal Blocks™


 


Purified Metal Company is de eerste recyclingfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot Purified Metal Blocks, een schoon en hoogwaardig product dat dient als grondstof voor de staalindustrie. Renewi haalt het staalafval op bij onze klanten, om het vervolgens door PMC duurzaam te laten verwerken.

Oplossing op maat voor ieder project


Voor ieder project een logistieke oplossing


Renewi start begin 2019 met een aantal inzamelingsprojecten. Renewi bekijkt per aanvraag of project wat de beste logistieke oplossing is. Dit hangt onder andere af van: • de grootte van het project

 • de afstand tot de verwerkingslocatie (de PMC-fabriek) in Delfzijl

 • de (gewenste) doorlooptijd van het vrijkomen en afvoeren van het materiaal


Wat zijn de opties?

Er zijn meerdere opties mogelijk: • tijdelijke opslag op klantlocatie of partnerlocatie

 • tijdelijk opslag op vergunde Renewi-overslaglocaties

 • rechtstreeks transport naar de PMC-verwerkingslocatie in Delfzijl


 


Wilt u weten welke oplossing bij uw situatie past?


Vul dan uw gegevens in

Partners voor staal met een verhaal: Renewi en PMC


Partnership

Renewi en PMC hebben zich als partners aan elkaar verbonden, omdat PMC – net als Renewi – het concrete bewijs levert dat afval niet bestaat. Door vervuild staal te recyclen, brengen we samen de waste-to-productbelofte in praktijk. Renewi verzamelt en vervoert het met asbest vervuilde staal naar PMC. Als partner verzorgen we dus het logistieke deel van de nieuwe, circulaire oplossing: de inzameling en het transport.


Duurzaamheid

Staal recyclen is een prachtig voorbeeld van een circulaire manier van met grondstoffen omgaan. Schoon staal is voor 100% recyclebaar. Door gebruik te maken van deze eigenschap, gaan we van een lineaire naar een circulaire oplossing.


Innovativiteit

Het proces van PMC is zeer innovatief en is wereldwijd nog nergens toegepast. Toch is het proces uitermate betrouwbaar, omdat het is opgebouwd uit bestaande en bewezen technieken uit verschillende industrieën. Dankzij dit verwerkingsproces krijgt staal een nieuw verhaal. Het is een never ending story.


Renewi

Vanuit haar visie Afval Bestaat Niet, is Renewi continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om afvalstromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen. De samenwerking met PMC sluit hier perfect op aan. Als partner van PMC heeft Renewi een exclusieve samenwerking voor het inzamelen van met asbest vervuild staal. Ook voor staal vervuild met andere giftige stoffen kan contact worden opgenomen met Renewi.


Purified Metal Company

De oprichters van PMC hebben hun jarenlange kennis en expertise gebundeld en hebben de innovatie op het gebied van staalrecycling ontwikkeld. Op dit moment wordt de PMC-fabriek gebouwd in Delfzijl. De fabriek is
naar verwachting halverwege 2020 operationeel en zal aan ongeveer 70 mensen werk bieden. In deze fabriek gaat met asbest vervuild staalschroot gerecycled worden tot schoon staal. Ook andere vervuilingen die voorkomen in combinatie met staal worden zonder voorafgaande scheiding verwerkt. Sommige vervuilingen zijn gevaarlijk, zoals de zware metalen kwik of chroom-6, bromides in vlamvertragende coatings en organische vervuilingen, zoals PCB’s.Heeft u interesse in gerecycled staal? Neem dan rechtstreeks contact op met PMC via de website www.purifiedmetal.com.

Purified Metal Blocks


Hoogwaardige grondstof voor staalfabrikanten


PMC heeft een industriële methode ontwikkeld, om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild. Het gereinigde, vloeibare staal dat na het schoonmaken overblijft, wordt in speciale blokken gegoten: Purified Metal Blocks™ (PMB’s). Deze blokken zijn een hoogwaardige grondstof voor staalfabrikanten.


Na recycling: 3 eindproducten


Na het recyclen van asbesthoudend staal blijven er 3 zaken over: 1. PMB’s: Purified Metal Blocks™. Dit zijn homogene gereinigde stalen blokken in de vorm van ‘bakstenen’ van enkele kilogrammen per stuk. Deze worden per batch van 20 ton verkocht, en worden ingezet als een hoogwaardige grondstof door staalfabrikanten en gieterijen, om nieuwe staalproducten te produceren

 2. De gevaarlijke asbestvezelstructuur wordt omgezet in onschadelijke componenten die verdwijnen in de ‘slak’. Deze slak is een bijproduct van het smelten en kan als bouwmateriaal gebruikt worden in bijvoorbeeld fundatie van wegen of gebouwen

 3. Tijdens het recyclingproces worden verschillende verontreinigingen met de rookgassen meegevoerd. In het zeer geavanceerde rookgasreiningssysteem worden deze onschadelijk gemaakt. De verontreinigingen worden verzameld en vervolgens gestort. Dit is minder dan 1% van het binnenkomende vervuilde staalschroot


Wat zijn de voordelen van PMB’s?

Elke batch kent een unieke chemische samenstelling, die vooraf bekend is. Dit aspect levert 4 grote voordelen op voor de staalverwerkende industrie. 1. De PMB’s zijn 100% schoon van vervuilingen, waardoor er dus geen uitstoot is van gevaarlijke stoffen tijdens het productieproces

 2. De chemische samenstelling van de PMB’s is bekend. Dit zorgt voor besparingen op het gebruik van bepaalde legeringselementen of zeldzame grondstoffen

 3. De PMB’s hebben een productstatus (in plaats van een afvalstatus)

 4. De PMB’s hebben een heel hoge dichtheid, wat zeer efficiënt is voor het smeltprocesDownload hier de communicatiemiddelen voor vervuild staal


Ontwerpbesluit stortverbod


Commerciële folder Renewi – Staal met een verhaal


 


 


Wilt u weten welke oplossing bij uw situatie past?


Vul dan uw gegevens in