1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel
  5. Helpt u ons mee veilig te recyclen Helpt u ons mee veilig te recyclen

Helpt u ons mee veilig te recyclen?

09 mei 2019

Regelmatig vinden we materialen in het afval die apart ingezameld moeten worden. En voor een goede reden! Vooral batterijen en accu’s geven een verhoogd risico op brand. Dat geldt ook voor gloeiende voorwerpen als BBQ-kooltjes, en materialen met een explosiegevaar, als gasflessen. Helpt u ons daarom deze op de juiste manier in te zamelen?

Het belang van een goede afvalscheiding wordt door iedereen onderkend. Daardoor kunnen we afval een stuk beter een tweede leven geven. Maar een juiste afvalscheiding helpt ook om te voorkomen dat er brand ontstaat.

Brand is een van de grotere bedrijfsrisico’s van bedrijven als Renewi en wij besteden dan ook veel aandacht aan het voorkomen van brand. Een van de oorzaken is de toename van batterijen en accu’s in het afval dat wij inzamelen.

Batterijen kunnen door verschillende oorzaken ‘spontaan’ in brand vliegen. Iedereen kent wel een verhaal waarin dat is gebeurd. Niet voor niets wordt er bijvoorbeeld op veel vliegvelden geadviseerd om toestellen met batterijen niet in de ruimbagage te doen maar bij je te houden.

Onderstaand ziet u een ‘goed’ voorbeeld van wat er kan gebeuren. Een flinke batterij die zelf ontbrandde. Gelukkig waren er we op tijd bij om deze batterij uit het afval te halen.

Zo helpt u ons mee:

  • Gooi batterijen, accu’s en apparaten waar deze nog inzitten, NIET bij het restafval maar lever dat apart in. Dat kan op veel locaties in Nederland, bijvoorbeeld in de batterijbox die in winkels staan.
  • Lever een kapot apparaat in bij de leverancier of het gemeentelijk afvaldepot.
  • Gooi geen gloeiende materialen, als BBQ-kooltjes, in het restafval. Laat deze altijd eerst volledig uitdoven voordat u ze weggooit.
  • Hou gevaarlijke materialen, als gasflessen of Klein Chemisch Afval (KCA), altijd apart en lever KCA apart in.

Wilt u advies over hoe uw afval op de juiste manier ingezameld kan worden? We helpen u graag verder. We zorgen er dan samen voor dat het wordt omgezet in nieuwe grondstoffen en zonder onnodige risico’s.