1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Diversiteit & Inclusie

05 oktober 2021

Helen Richardson, Human Resources Director aan het woord over diversiteit & inclusie bij Renewi.

De waste management industrie, zoals jij en ik die kennen, kennen we vooral van de voorkant: de  afvalophaling. En met ongeveer 90 procent mannelijke frontlinie medewerkers, wordt de afvalindustrie gepercipieerd als een mannenwereld.  Nochtans, en daar ben ik blij om, is de waste management industry in volle verandering: niet alleen operationeel maar ook in haar perceptie.. Diversity Day is de gelegenheid bij uitstek om nog eens vurig te bepleiten: er is plek en ruimte voor vrouwen in de steeds veranderende en essentiële waste management industrie!

Diversiteit is een troef

Het is al lang geen geheim meer dat diversiteit op het werk een troef is voor zowel bedrijven als hun werknemers. Omdat het innovatie, creativiteit en empathie bevordert op een manier die homogene omgevingen zelden doen. Een divers team met verschillende culturele, etnische en religieuze achtergronden, denkbeelden en ervaringen hebben meer alternatieven voor een oplossing en komen uiteindelijk tot een betere oplossing en dat helpt een organisatie om beter en flexibeler te gaan presteren.  Het zorgt voor creativiteit, omdat het palet aan kennis en vaardigheden meer divers is.

Diversiteit is een groeiopportuniteit

Diversiteit is dus veel meer dan een nice-to-have, het is een groeiopportuniteit voor een bedrijf. Bovendien is het de norm geworden. Bedrijven zijn een spiegel van de samenleving, een amalgaam van verschillen. Diversiteit en inclusie zijn, naast individueel empowerment, een grote verantwoordelijkheid voor bedrijven en organisaties.

Uiteraard is het zoveel meer dan een genderkwestie of een women issue. Maar net omdat de waste management industrie traditioneel een mannenwereld is, is er hier nog héél veel groeimarge. Want laat onze industrie nu nét in de overgang zitten van een afvalbeleid naar een milieugericht productbeleid. Een afvalophaler, als Renewi bijvoorbeeld, wordt een grondstoffenleverancier. Recycling is de motor van een circulaire economie, omdat ook hier -zelfs op korte termijn- grote vooruitgang kan geboekt worden. Er zijn immers nog heel wat moeilijk te recycleren afvalstromen, die naast de juiste partnerships een innovatieve aanpak nodig hebben. Diversiteit en inclusie leiden tot een creatieve en innovatieve mindset. De ‘I’ van Renewi staat voor Innovatie en is één van de belangrijkste pijlers. Die innovatie wordt gevoed en gedreven door diversiteit en inclusie. De transitie naar een circulaire economie creëert heel wat nieuwe jobs. Dames, het is tijd om op te staan. Als geen ander, is de waste management industrie gebaat bij een vrouwelijke touch!

"Als werkgever kan je niet verwachten dat iedereen zich hetzelfde gedraagt. Want net die verschillen zijn nodig om een diverse en inclusieve werkomgeving te krijgen."

Helen Richardson

Diversiteit is een werkwoord

Toch vergt het zorgvuldige begeleiding en doelbewuste organisatie om het ware potentieel van deze onschatbare troef tot ontplooiing te brengen. Een vrouwenquotum, bijvoorbeeld, heeft alleen maar zin als succesvolle vrouwen zich niet moeten gedragen als succesvolle mannen: dat is geen inclusie. Als werkgever kan je niet verwachten dat iedereen zich hetzelfde gedraagt. Want net die verschillen zijn nodig om een diverse en inclusieve werkomgeving te krijgen. Diversiteit is een werkwoord, vraagt voortdurend actie en zichzelf als organisatie in vraag stellen. Er is veel meer nodig dan een reeks online workshops en een driemaandelijkse evaluatie. Om diversiteit te laten werken moet het van beneden naar boven in de bedrijfshiërarchie werken: een geïntegreerde, alomvattende verschuiving in de bedrijfscultuur. Renewi is, bijvoorbeeld, van plan flexibele diensten in te voeren waarbij (vrouwelijke) chauffeurs interim (een paar uur) kunnen werken. Niet alleen worden er op die manier jobs gecreëerd voor deeltijdwerkers, maar ook de druk op de werkdag van 10 uren van onze chauffeurs wordt verminderd.

Diversiteit is fantastisch, maar er mogen en moeten verschillen zijn. Onze mensen, wie dan ook, zijn ons hoogste goed. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties maar kunnen groeien en excelleren als ze de juiste persoon op de juiste plaats zetten, wars van opgelegde quota. Kiezen voor de juiste mensen en hun vaardigheden, daar moet het om gaan. Niet om gender, afkomst, religie, seksuele geaardheid of wat dan ook. Het is 2021. Hoog tijd om daar van af te stappen.