Restafval
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Restafval Restafval

Restafval

Bij Renewi geven we afval een tweede leven in de vorm van grondstoffen. Daarbij is scheiding van groot belang. Er blijft echter altijd een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Dit restafval geven wij na verdere uitsortering ook een tweede leven in de vorm van (duurzame) energie. Ook u kunt uw restafval inzamelen.

Draag uw steentje bij

Door een ondergrondse afvalcontainers of een rolcontainer te huren bij Renewi draagt u bij aan het inzamelen van restafval. Zo worden reststoffen die niet recyclebaar zijn toch nuttig hergebruikt. Onder restafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, die niet direct afkomstig zijn uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval.

Reststoffenmanagement is van essentieel belang voor ieder bedrijf, met betrekking tot milieu, imago en kosten. De inname en het transport van restafval is een van de specialisaties van Renewi. Wij verwerken het zakelijk afval op een milieuvriendelijke en snelle wijze zodat bedrijven ook meehelpen aan het reduceren van CO2.

Energie en waardevolle materialen uit overig restafval

Voor het huren van een afvalcontainer van 240 t/m 2500 liter bent u bij Renewi aan het juiste adres. Het restafval dat we ophalen, scheiden we en verwerken we in afvalenergiecentrales. Op onze website kunt u meer lezen over hoe dit precies in zijn werk gaat.