Restafval
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Restafval Restafval

Restafval

Bij Renewi geven we afval een tweede leven in de vorm van grondstoffen. Daarbij is scheiding van groot belang. Er blijft echter altijd een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Dit restafval geven wij na verdere uitsortering ook een tweede leven in de vorm van (duurzame) energie. Ook u kunt uw restafval inzamelen.

Draag uw steentje bij

Door een ondergrondse afvalcontainers of een rolcontainer te huren bij Renewi draagt u bij aan het inzamelen van restafval. Zo worden reststoffen die niet recyclebaar zijn toch nuttig hergebruikt. Onder restafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, die niet direct afkomstig zijn uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval.

Reststoffenmanagement is van essentieel belang voor ieder bedrijf, met betrekking tot milieu, imago en kosten. De inname en het transport van restafval is een van de specialisaties van Renewi. Wij verwerken het zakelijk afval op een milieuvriendelijke en snelle wijze zodat bedrijven ook meehelpen aan het reduceren van CO2.

Hoe behandelen we uw restafval?

Het restafval dat we bij u ophalen wordt op onze sites uitgesorteerd conform de VLAREMA-wetgeving. Door dit afval manueel en (semi-) geautomatiseerd uit te sorteren, proberen we recycleerbare materialen maximaal terug te winnen. Residu dat we niet kunnen recycleren, verbranden we nadien in een verbrandingsoven waarbij duurzame energie zoals elektriciteit, stoom en warmte ontstaat.

Na vebranding blijft er zo'n 20-25% aan assen over waaruit we metalen terugwinnen. De resterende assen worden ingezet als bouwstof.