Restafval
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Restafval Restafval

Restafval

Bij Renewi geven we afval een tweede leven in de vorm van grondstoffen. Daarbij is scheiding van groot belang. Er blijft echter altijd een gedeelte over dat niet meer gescheiden en gerecycled kan worden. Dit restafval geven wij na verdere uitsortering ook een tweede leven in de vorm van (duurzame) energie. Ook jij kan je restafval inzamelen, zodat Renewi dit afval op een goede manier kan verwerken. Je kan bij Renewi eenvoudig een restafval container huren voor het scheiden van restafval, zoals een restafval container van 240 liter, 660 liter of 1100 liter. En daarmee zorg je voor een beter milieu.

Restafval

240 liter

± 4 vuilniszakken


Restafval

660 liter

± 11 vuilniszakken


Restafval

1100 liter

± 18 vuilniszakkenDraag je steentje bij

Door een ondergrondse afvalcontainers of een rolcontainer te huren bij Renewi draag je bij aan het inzamelen van restafval. Kies bijvoorbeeld voor een restafval container van 240 liter, 660 liter of 1100 liter. Zo worden reststoffen die niet recyclebaar zijn toch nuttig hergebruikt. Onder restafval vallen alle afvalstoffen afkomstig uit de dienstverlenende sector (winkels, kantoren, inrichtingen e.d.) en industriële sector, die niet direct afkomstig zijn uit het productieproces en qua aard en samenstelling overeenkomen met huishoudelijk afval.

Reststoffenmanagement is van essentieel belang voor ieder bedrijf, met betrekking tot milieu, imago en kosten. De inname en het transport van restafval is een van de specialisaties van Renewi. Wij verwerken het zakelijk afval op een milieuvriendelijke en snelle wijze zodat bedrijven ook meehelpen aan het reduceren van CO2.

Hoe behandelen we jouw restafval?

Het restafval dat we bij jou ophalen wordt op onze sites uitgesorteerd conform de VLAREMA-wetgeving. Door dit afval manueel en (semi-) geautomatiseerd uit te sorteren, proberen we recycleerbare materialen maximaal terug te winnen. Residu dat we niet kunnen recycleren, verbranden we nadien in een verbrandingsoven waarbij duurzame energie zoals elektriciteit, stoom en warmte ontstaat.

Na verbranding blijft er zo'n 20-25% aan assen over waaruit we metalen terugwinnen. De resterende assen worden ingezet als bouwstof.

Twee soorten afvalcontainers om je restafval te laten ophalen

Voor je restafval heeft Renewi twee soorten afvalcontainers te huur: de rolcontainer en de BE-LOW ondergrondse afvalcontainer.

Restafval afvoeren met een rolcontainer van Renewi

Wil je een rolcontainer voor restafval huren? Vraag ons vrijblijvend om advies om een gebruiks- en onderhoudsvriendelijke afvalcontainer te huren, zodat wij jouw restafval op een correcte wijze kunnen afvoeren. Renewi heeft restafval containers van verschillende formaten. Zo kan je kiezen voor een restafval container van 240 liter, 660 liter of 1100 liter. Wat voor container je ook nodig hebt, Renewi zorgt voor een snelle levering en een vlotte afhaling.

Een ondergrondse restafval container huren bij Renewi

Bij Renewi kan je eenvoudig een ondergrondse container huren voor je bedrijf. Zo kan je een ondergrondse container huren om al je restafval te scheiden van het reguliere afval. Met een ondergrondse container van Renewi, heb je altijd een plaats voor je restafval.