Bouw- en sloopafval
 1. Homepage
 2. Zakelijk
 3. Soorten afval
 4. Bouw en sloopafval Bouw en sloopafval

Bouwafval afvoeren

Heb je bouw- en sloopafval (bsa) dat is vrijgekomen bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden, en wil je dit (bouw)afval afvoeren? Vraag ons dan vrijblijvend om advies over de beste oplossing voor jouw afval. Wij maken van jouw bouwafval weer iets moois, zonder dat je er omkijken naar hebt.

Bouw- en sloopafval

12 m3

± 120 kruiwagens


Bouw- en sloopafval

20 m3

± 200 kruiwagensJouw partner voor bouw- en sloopafval

Renewi is jouw partner voor het inzamelen van (bouw)afval. Wij zamelen bouw- en sloopafval in met speciale containers. Deze zijn al te huur vanaf 12 m3. Wij zamelen o.a. het volgende bouw- en sloopafval in:

 • Hout
 • Metaal
 • Plastic
 • Isolatiemateriaal
 • Glas
 • Papier en karton

Voor andere soorten (bouw)afval, zoals gevaarlijk afval en gft, kun je andere containers huren.

Bouw- en sloopafval recycleren: hoe werkt dat?

Gemengd bouwafval

In een nabijgelegen sorteercentrum worden de fracties hout, folie en cellenbeton uit het gemengd bouwafval gesorteerd. Vervolgens wordt het zand via zeven gescheiden van het steenpuin. Het steenpuin wordt gebroken tot COPRO-gekeurde granulaten. Ook het zeefzand wordt na een fysico-chemisch wasproces gekeurd door COPRO.

Dankzij het COPRO-certificaat kunnen de granulaten en het zeefzand toegepast worden als secundaire grondstof (vb. als funderingsmateriaal in de bouwsector). De folie, het cellenbeton en de eventuele andere recycleerbare materialen krijgen via recyclage een tweede leven als grondstof. Het hout krijgt een nuttige toepassing als energiebron in biomassacentrales.

Inert bouwafval

Bij gebrek aan een economisch verantwoorde recyclage-oplossing worden inerte materialen zoals keramiek en porselein tot nader orde gestort op een stortplaats categorie 3 voor inerte afvalstoffen.

Gips

Het gips wordt gesorteerd, gemalen en gezeefd tot een schoon en herbruikbaar gipspoeder dat als grondstof voor nieuwe gipsplaten ingezet wordt.

Cellenbeton

Het cellenbeton wordt ontdaan van eventuele verontreiniging en vermalen. Het fijne cellenbeton krijgt vervolgens een tweede leven als vervanger van primaire grondstoffen bij de productie van zandcementmengsels (‘chape’). 

Asfalt

Niet-teerhoudende asfalt

Niet-teerhoudende asfalt wordt gebroken tot granulaat dat in de wegenbouw kan gebruikt worden als grondstof voor de productie van nieuwe asfalt.

Teerhoudende asfalt

Teerhoudende asfalt kan verwerkt worden in een thermische reinigingsinstallatie, waar de in het teer aanwezige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vernietigd worden. Na verkleining met behulp van een breker, wordt het teer verbrand door verhitting bij een hoge temperatuur. De vrijkomende verontreinigde gassen worden daarna via een geavanceerd proces gereinigd. Wat overblijft is schoon zand, grind en vulstof, die vervolgens als hoogwaardige grondstof toegepast worden in de beton- of asfaltindustrie.

Grond en stenen

Door middel van zeven wordt de grond van de stenen gescheiden:

 • De grond wordt, afhankelijk van de verontreiniging, gereinigd in een biologisch, fysico-chemisch of thermisch proces.De gereinigde grond wordt opnieuw als grond ingezet
 • De stenen worden gebroken tot COPRO gekeurde granulaten die worden toegepast als secundaire grondstof (vb. als funderingsmateriaal in de bouwsector).

Roofing

Niet-teerhoudende roofing

Uit de niet-teerhoudende roofing worden eerst de stoorstoffen verwijderd, waarna het bitumen teruggewonnen wordt. Het gerecupereerde bitumen kan vervolgens als secundaire grondstof ingezet worden bij de productie van asfalt.

Teerhoudende roofing

Teerhoudende roofing wordt afgevoerd naar een thermische reinigingsinstallatie voor vernietiging van de in de teer aanwezige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) door verbranding bij een hoge temperatuur. De vrijkomende verontreinigde rookgassen worden eerst benut om stroom en elektriciteit op te wekken, waarna ze via een geavanceerd proces gereinigd worden. Wat overblijft is schoon zand en vulstof, die vervolgens als hoogwaardige grondstof toegepast worden in de beton- of asfaltindustrie.

Zuiver steenpuin

Naargelang de herkomst van het puin wordt het onder ‘laag’ of ‘hoog’ milieu risico profiel puin gecatalogeerd. De verwerkingswijze is voor beide categorieën hetzelfde: op gespecialiseerde breekwerven in de buurt wordt het ingezamelde puin eerst ontdaan van alle metalen en vervuiling. Vervolgens wordt het met puinbrekers gebroken tot COPRO-gekeurd puingranulaat van verschillende grootte.

De puingranulaten worden onder meer ingezet in de wegenbouw, bij openbare werken of als grondstof voor nieuwe betonproducten.

Asbesthoudend afval

Bigbags met asbest worden in hun geheel gestort op een erkende en vergunde stortplaats categorie 1 (gevaarlijke afvalstoffen).

Jouw bouwafval laten ophalen door Renewi

Wil je graag een steentje bijdragen aan een schoner milieu, dan komen wij graag jouw bouwafval ophalen. Zo zorg je er namelijk voor dat jouw bouwafval gerecycleerd wordt. Hierdoor moet er minder afval verbrand worden en wordt jouw bouwafval gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Je kan een keer per week, twee weken of vier weken jouw bouwafval laten ophalen. De frequentie kun je bepalen aan de hand van jouw hoeveelheid bouwafval. Wil je jouw bouwafval laten ophalen door Renewi? Bestel dan snel en eenvoudig jouw bouwafval container in onze webshop of vraag ons om advies.