Hout
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Hout Hout

Afvalhout inzamelen

We maken onderscheid tussen A-hout en B-hout. A-hout is onbehandeld, ongelakt en niet-geïmpregneerd. B-hout is geverfd of verlijmd hout dat niet-geïmpregneerd is. Beide soorten afvalhout halen we op met afzetcontainers van 12 t/m 40 m3. Bekijk de mogelijkheden voor jouw gewenste afzetcontainer of vraag ons eerst om advies over de juiste oplossing voor jouw afvalhout.

Hout

20 m3

± 200 kruiwagens


Hout

40 m3

± 400 kruiwagens


Wat verstaan we onder houtafval?

Onder houtafval verstaan we hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geschilderd hout, deuren en kozijnen.

Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerde bielzen, metaaldelen groter dan 200x100x5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd hout- en plaatmateriaal, overige afvalstoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier en karton, hout afkomstig van brandschade, geïmpregneerd hout, wortels en stronken vallen niet onder afvalhout. Hiervoor hebben we andere oplossingen. Vraag ons vrijblijvend om advies.

Zowel hout A als B kan na verwerking worden toegepast als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie en als brandstof in onder meer bio-energiecentrales.

Eenvoudig jouw houtafval afvoeren

Jouw houtafval afvoeren, doen we zo vaak als je dat wenst, van eenmalig tot 1 keer per week. Profiteer ook van onze scherpe tarieven en snelle service.

Wat doet Renewi met jouw houtafval?

A-hout

Op onze nabijgelegen houtlijn wordt het A-hout met behulp van een shredder (verhakselaar) ontdaan van ijzer en verkleind tot stukken van 0 tot 80 mm. Deze houtsnippers worden vervolgens gebruikt als grondstof in de Belgische spaanplaatindustrie. Een deel van de houtsnippers wordt zelfs verwerkt tot producten zoals kattenbakvulling en stalstrooisel 

B-hout

Op onze nabijgelegen houtlijn produceren we houtsnippers van diverse stukgrootte, die voldoen aan de vereisten van de verschillende eindverwerkers/afnemers. Eerst sorteren we eventuele waardevolle stromen en stoorstoffen uit, vervolgens verkleinen we het houtafval, waarna we het verkleinde materiaal zeven in drie fracties.

  • De grove fractie wordt opnieuw bij het te breken houtafval gevoegd. De tussenfractie, gebroken niet-recycleerbaar hout, krijgt een nuttige toepassing als energiebron in biomassacentrales.
  • De fijne fractie, houtstof, wordt gebruikt als absorptiemiddel (bindmiddel) voor vloeibare chemicaliën die op hun beurt als brandstof ingezet worden in de cementindustrie.
  • De ferro-metalen die met behulp van magneten verwijderd werden, evenals de uitgesorteerde recycleerbare houtfractie, krijgen een tweede leven als grondstof. 

C-hout

Aangezien C-hout als gevaarlijk afval wordt gecatalogeerd, voeren we deze houtfractie rechtstreeks af naar gespecialiseerde verwerkingsfirma’s. Daar wordt het C-hout verkleind tot houtsnippers die in biomassacentrales worden ingezet voor opwekking van energie.