Met Vlarema beter sorteren en recycleren
Van afval tot nieuw product
  1. Homepage
  2. VLAREMA VLAREMA

Wat is VLAREMA?

In Vlaanderen gebruiken we met z’n allen heel wat materialen, energie en grondstoffen – die steeds schaarser, en dus duurder, worden. Om dit om te buigen, en de kringlopen terug te kunnen sluiten, moeten we efficiënter produceren, gebruiken en verbruiken. Daarom is elk bedrijf en elke organisatie in Vlaanderen wettelijk verplicht om bedrijfsafval te sorteren volgens de 24 afvalstromen van het VLAREMA, het ‘Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’.

Het reglement is opgelegd door de OVAM– de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – en beschrijft hoe bedrijven hun afval in de juiste afvalcontainer moeten sorteren en laten ophalen door een erkend inzamelaar, zoals Renewi bijvoorbeeld.

Voldoe je niet aan de sorteerregels? Dan kan je tijdens een inspectie van de OVAM een heuse sanctie krijgen. Check de website van de OVAM voor meer info.

Duik meteen in de afvalcontainers van Renewi

Vlarema beeld

Het VLAREMA-certificaat: zo is jouw bedrijf in orde met de wet

Jij kiest voor Renewi als erkend afvalverwerker? Dan stellen wij voor jou, net als voor al onze klanten, een VLAREMA-certificaat op. Dit certificaat bevat:

  • de afvalstromen die je bedrijf/organisatie produceert;
  • de gekozen sorteeroplossing per afvalstroom;
  • de afvalstromen die Renewi verzamelt/verwerkt;
  • de afvalstromen die een andere partij verzamelt/verwerkt.

Wij zetten alle info voor je klaar en sturen je een link naar je certificaat – dat jij kan raadplegen en aanvullen. Zo ben je altijd in orde met de nieuwe wetgeving. Vergeet niet om je VLAREMA-certificaat nadien te downloaden én te bewaren – het kan opgevraagd worden bij eventuele controles.

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over de regelgeving en hoe deze correct uit te voeren in je bedrijf hebben we gebundeld. Bekijk hier alvast de vragen die onze klanten stellen. 

Wat is VLAREMA?
VLAREMA staat voor het ‘Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’.
Waarom moet mijn bedrijf voldoen aan de VLAREMA wetgeving?
In Vlaanderen gebruiken we met z’n allen heel wat materialen, energie en grondstoffen – die steeds schaarser, en dus duurder, worden. Om dit om te buigen en de kringlopen terug te kunnen sluiten, moeten we efficiënter produceren, gebruiken en verbruiken. Daarom is elk bedrijf en elke organisatie in Vlaanderen wettelijk verplicht om bedrijfsafval te sorteren volgens de 24 afvalstromen van het VLAREMA.
Hoe kan ik voldoen aan de VLAREMA wetgeving?
Renewi helpt u te werken volgens de VLAREMA wetgeving. Elk bedrijf en élke organisatie in Vlaanderen is verplicht om afvalstromen apart in te zamelen en aan te bieden, op basis van de 24 VLAREMA-afvalstromen. Ongeacht de grootte van het bedrijf/de organisatie én ongeacht de hoeveelheid afval per afvalstroom. Bekijk hier de 24 VLAREMA-afvalstromen.
Hoe vul ik mijn VLAREMA certificaat in?
Wij zetten alle info voor je klaar en sturen je een link naar je certificaat – dat jij kan raadplegen en aanvullen. Op die manier ben je snel in orde met de nieuwe wetgeving. Vergeet niet om je VLAREMA-certificaat nadien te downloaden én te bewaren – het kan opgevraagd worden bij eventuele controles.
Hoe voldoet Renewi aan de Vlarema 8 voorwaarden?

Het is onze missie om zoveel mogelijk industrieel afval te recycleren en een tweede leven te geven in de circulaire economie. Renewi speelt hierin een pioniersrol en investeert daarom fors op 3 hoog technologische sorteerlijnen in Gent, Puurs en Limburg. Hiermee komen we niet alleen tegemoet aan de Vlarema 8 voorwaarden, maar gaan we zelfs verder dan de opgelegde voorschriften. 

Naast deze inspanningen werken we ook aan een reductie van onze eigen CO2 voetafdruk. Dit doen we door duurzame energie op te wekken, door te investeren in een ecologisch wagenpark en onze logistieke routes te optimaliseren. Met andere woorden, we gaan verder dan wat de regelgeving ons oplegt, omdat duurzaamheid in onze genen zit. 

Waarom moeten er transparante zakken gebruikt worden?
Vanaf 1 januari 2023 wordt afval enkel nog opgehaald in transparante zakken. Dit maakt het mogelijk voor de afvalophalers om de afvalstroom te controleren op non-conformiteiten. In het geval van een foutieve sortering kan de ophaler de betreffende lading weigeren of de voorvloeiende meerkost voor de inzameling en de verwerking aanrekenen aan de klant. De acceptatievoorwaarden van elke afvalstroom kan geraadpleegd worden op de pagina 'afvalsoorten'
Wat is bronsortering en waarom is dit belangrijk?

Bronsortering betekent letterlijk 'sorteren aan de bron'. Onmiddellijk na het gebruik of het vrijkomen van het afval wordt het gesorteerd volgens de 24 afvalstromen om het aan te bieden aan de afvalverzamelaar. De verschillende materialen blijven gescheiden en kunnen op deze manier optimaal gerecycleerd worden. Zo haalt Renewi uw afval gescheiden op en sorteren wij het nog verder in onze eigen sorteerlijnen. Papier en karton, pmd, glas, hout, metalen en nog zoveel meer gaat door een selectieve inzameling niet verloren, maar wordt hergebruikt of herwerkt tot secundaire grondstoffen.

Dit is niet alleen goed voor ons milieu, maar draagt ook bij aan een duurzame economie. 

De VLAREMA-wetgeving is uitgebreid

VLAREMA 8 is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is van kracht sinds 1/9/2021. Het uitvoeringsbesluit inzake afval- en materialenbeheer werd aangepast aan een vernieuwde Europese Kaderrichtlijn en andere Europese wijzigingen, en moet uitvoering geven aan de doelstellingen van het Vlaamse Regeerakkoord. Het hoofddoel? Zo weinig mogelijk restafval en een gescheiden inzameling van 77,5 % voor recyclage.

Een overzicht van de wijzigingen:

  • De inzamelaar moet verplichte visuele controles uitvoeren op het op te halen restafval en sorteerfouten detecteren.
  • Bij vaststelling dat het restafval onvoldoende is gesorteerd, moet de inzamelaar dit registeren als een non-conformiteit.
  • De inzamelaar moet de klant op de hoogte brengen en de info delen in het centraal register van de OVAM. Hierdoor kunnen lokale en gewestelijke handhavers gerichter inspecties doen en afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten sneller controleren.

Sorteren volgens de Vlarema regelgeving doe je aan de hand van de verschillende afvalstromen. Voor elke afvalstroom biedt Renewi u de geschikte inzamelmiddelen aan.

Raadpleeg de Vlarema-afvalstromen

Je maakte een sorteerfout?
Dit is wat je moet doen:

Onze chauffeurs controleren visueel of de inhoud van je afvalcontainer(s) voldoet aan de acceptatievoorwaarden. Merken zij een sorteerfout op? Dan duiden zij die aan in de boordcomputer en ontvang je per mail een ‘melding non-conformiteit’. De vaststelling wordt ook geregistreerd in een centraal register van de OVAM. Dit is wat je moet doen bij een sorteerfout of melding non-conformiteit.

Vraagje over het VLAREMA?

Nog beter sorteren op het werk? Een Renewi-sorteerexpert vertelt je hoe. Vul het formulier hieronder in en ontvang persoonlijk advies op maat.

Ik wil graag persoonlijk advies op maat:Uw gegevens:


Vul een geldig E-mailadres in.

Vul een geldig telefoonnummer in.
Taalcode:
Heb je vragen over het

VLAREMA? Bel: 03 443 25 43

Stel je vragen aan de VLAREMA-desk van Renewi. Wij geven je advies en helpen met de correcte afvalinzameling volgens de regelgeving.