1. Homepage
 2. VLAREMA VLAREMA

OPGELET

De wetgeving VLAREMA is uitgebreid!

VLAREMA 8 is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is van kracht sinds 1/9/2021. Het uitvoeringsbesluit inzake afval- en materialenbeheer werd immers aangepast aan een vernieuwde Europese Kaderrichtlijn en nog wat andere Europese wijzigingen, en het moet uitvoering geven aan de doelstellingen van het Vlaamse Regeerakkoord.

Het hoofddoel is om te komen tot gescheiden inzameling van 77,5 % met het oog op recyclage. We vermijden dus zoveel mogelijk restafval. Wij geven u een overzicht van wat de wijzigingen precies omvatten:

 • De verplichting als inzamelaar om visuele controles uit te voeren op de op te halen restafval containers
 • De verplichting als inzamelaar om te controleren op sorteerfouten
 • Bij vaststelling dat het restafval onvoldoende is gesorteerd, moeten wij dit registreren als een non-conformiteit
 • We moeten u hiervan op de hoogte brengen
 • Deze informatie moet gedeeld worden in het centraal register van de OVAM
 • Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van dat register gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten, zullen sneller gecontroleerd worden

Wat doen bij melding sorteerfout

Renewi helpt u te werken volgens het VLAREMA

Let op: élk bedrijf en élke organisatie in Vlaanderen is verplicht om afvalstromen apart in te zamelen en aan te bieden, op basis van de 24 VLAREMA-afvalstromen. Ongeacht de grootte van het bedrijf/de organisatie én ongeacht de hoeveelheid afval per afvalstroom.

Waarom?

 • Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie.
 • Grondstoffen worden steeds schaarser en dus duurder.
 • Een oplossing hiervoor is het sluiten van kringlopen.
 • Kringlopen sluiten doen we door efficiënter te produceren, te gebruiken of te verbruiken.

Wettelijke verplichting

Renewi is verplicht om het volgende voor al haar klanten vast te leggen in een VLAREMA-verklaring:

 • Welke van de 24 afvalstromen ontstaan bij uw bedrijf/organisatie?
 • Welke sorteeroplossing is gekozen per afvalstroom?
 • Welke afvalstromen verzamelt en verwerkt Renewi?
 • Welke afvalstromen verzamelt en verwerkt de gemeente?

Wist u dat … onze chauffeurs visuele controles uitvoeren, om te zien of de inhoud van rolcontainers overeenkomt met de bijbehorende acceptatievoorwaarden? Indien er een afvalstroom in de container wordt waargenomen dat niet tot de voorwaarden behoort zal u als klant een melding niet-conformiteit ontvangen. Deze vaststelling wordt ook geregistreerd in een centraal register van OVAM.

Verplichting als bedrijf

Verplichting tot het opmaken van een contract tussen de afvalstoffenproducent en de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt. Informatie over de sorteerplicht is te vinden in de folder van OVAM

We sturen je automatisch een mail met de link naar het certificaat. Alle informatie die wij beschikbaar hebben, zetten wij al voor je klaar! Je kan jouw certificaat raadplegen en eenvoudig aanvullen met actuele gegevens. Op die manier ben je snel in orde met de nieuwe wetgeving. Vergeet niet om het formulier nadien te downloaden én te bewaren. Dit certificaat kan opgevraagd worden bij eventuele controles.

Vind je hier niet wat je zoekt? Surf dan naar de website van OVAM: https://ovam.be/iksorteer
Heeft u vragen over het VLAREMA of over het certificaat? Bel: 03 443 25 43

Heeft u vragen over het

VLAREMA? Bel: 03 443 25 43

Neem contact op met de VLAREMA-desk van Renewi. Wij geven u advies en leggen de gemaakte afspraken voor u vast

Renewi zamelt uw afvalstromen in, van 1 tot en met 24 … en meer

Renewi verzamelt uw afvalstromen in de daarvoor bestemde rolcontainers met herkenbare gekleurde deksels:

 • grijze deksel: voor bedrijfsafval
 • blauwe deksel: voor papier en karton
 • gele deksel: voor glas
 • groene deksel: voor bioafbreekbaar afval
 • rode deksel: voor pmd

Meer weten over onze inzamelmiddelen of een offerte opvragen? Neem contact op met Renewi.