Bedrijfsafval sorteren en laten ophalen volgens het VLAREMA
  1. Homepage
  2. VLAREMA VLAREMA

Wat is VLAREMA?

In Vlaanderen gebruiken we met z’n allen heel wat materialen, energie en grondstoffen – die steeds schaarser, en dus duurder, worden. Om dit om te buigen, en de kringlopen terug te kunnen sluiten, moeten we efficiënter produceren, gebruiken en verbruiken. Daarom is elk bedrijf en elke organisatie in Vlaanderen wettelijk verplicht om bedrijfsafval te sorteren volgens de 24 afvalstromen van het VLAREMA, het ‘Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen’.

Het reglement is opgelegd door de OVAM– de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij – en beschrijft hoe bedrijven hun afval in de juiste afvalcontainer moeten sorteren en laten ophalen door een erkend inzamelaar, zoals Renewi bijvoorbeeld.

Voldoe je niet aan de sorteerregels? Dan kan je tijdens een inspectie van de OVAM een heuse sanctie krijgen. Check de website van de OVAM voor meer info.

Of duik meteen in de soorten afvalcontainers van Renewi

Vlarema beeld

Het VLAREMA-certificaat: zo is jouw bedrijf in orde met de wet

Jij kiest voor Renewi als erkend afvalverwerker? Dan stellen wij voor jou, net als voor al onze klanten, een VLAREMA-certificaat op. Dit certificaat bevat:

  • de afvalstromen die je bedrijf/organisatie produceert;
  • de gekozen sorteeroplossing per afvalstroom;
  • de afvalstromen die Renewi verzamelt/verwerkt;
  • de afvalstromen die een andere partij verzamelt/verwerkt.

Wij zetten alle info voor je klaar en sturen je een link naar je certificaat – dat jij kan raadplegen en aanvullen. Op die manier ben je snel in orde met de nieuwe wetgeving. Vergeet niet om je VLAREMA-certificaat nadien te downloaden én te bewaren – het kan opgevraagd worden bij eventuele controles.

De VLAREMA-wetgeving is uitgebreid

VLAREMA 8 is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is van kracht sinds 1/9/2021. Het uitvoeringsbesluit inzake afval- en materialenbeheer werd aangepast aan een vernieuwde Europese Kaderrichtlijn en andere Europese wijzigingen, en moet uitvoering geven aan de doelstellingen van het Vlaamse Regeerakkoord. Het hoofddoel? Zo weinig mogelijk restafval en een gescheiden inzameling van 77,5 % voor recyclage.

Een overzicht van de wijzigingen:

  • De inzamelaar moet verplichte visuele controles uitvoeren op het op te halen restafval en sorteerfouten detecteren.
  • Bij vaststelling dat het restafval onvoldoende is gesorteerd, moet de inzamelaar dit registeren als een non-conformiteit.
  • De inzamelaar moet de klant op de hoogte brengen en de info delen in het centraal register van de OVAM. Hierdoor kunnen lokale en gewestelijke handhavers gerichter inspecties doen en afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten sneller controleren.

Je maakte een sorteerfout?
Dit is wat je moet doen:

Onze chauffeurs controleren visueel of de inhoud van je afvalcontainer(s) voldoet aan de acceptatievoorwaarden. Merken zij een sorteerfout op? Dan duiden zij die aan in de boordcomputer en ontvang je per mail een ‘melding non-conformiteit’. De vaststelling wordt ook geregistreerd in een centraal register van de OVAM. Dit is wat je moet doen bij een sorteerfout of melding non-conformiteit.

Vraagje over het VLAREMA?

Stel het via 03 443 25 43.

Nog beter sorteren op het werk?
Een Renewi-sorteerexpert vertelt je hoe