1. Homepage
 2. VLAREMA VLAREMA

OPGELET

De huidige sortering wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid!

Renewi helpt u om de stroom nóg beter te sorteren en recycleren.

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de VLAREMA wetgeving.
Twee extra afvalstromen moeten vanaf dan apart gesorteerd en ingezameld worden:

 • Alle keukenafval en etensresten bij bedrijven moet vanaf dan apart gesorteerd en ingezameld worden.
 • Afgedankte matrassen moeten voortaan apart worden ingezameld en verwerkt

Het gaat dus niet meer over goede wil, maar over een wettelijke verplichting.

Klik hier voor meer info

Renewi helpt u te werken volgens het VLAREMA

Let op: élk bedrijf en élke organisatie in Vlaanderen is verplicht om afvalstromen apart in te zamelen en aan te bieden, op basis van de 24 VLAREMA-afvalstromen. Ongeacht de grootte van het bedrijf/de organisatie én ongeacht de hoeveelheid afval per afvalstroom.

Waarom?

 • Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie.
 • Grondstoffen worden steeds schaarser en dus duurder.
 • Een oplossing hiervoor is het sluiten van kringlopen.
 • Kringlopen sluiten doen we door efficiënter te produceren, te gebruiken of te verbruiken.

Wettelijke verplichting

Renewi is verplicht om het volgende voor al haar klanten vast te leggen in een VLAREMA-verklaring:

 • Welke van de 24 afvalstromen ontstaan bij uw bedrijf/organisatie?
 • Welke sorteeroplossing is gekozen per afvalstroom?
  • Welke afvalstromen verzamelt en verwerkt Renewi?
  • Welke afvalstromen verzamelt en verwerkt de gemeente?

Wist u dat … onze chauffeurs steekproeven uitvoeren, om te zien of de inhoud van rolcontainers overeenkomt met de bijbehorende acceptatievoorwaarden? 

Verplichting als bedrijf

Verplichting tot het opmaken van een contract tussen de afvalstoffenproducent en de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt. Informatie over de sorteerplicht is te vinden in de folder van OVAM

Vind je hier niet wat je zoekt? Surf dan naar de website van OVAM: https://ovam.be/iksorteer

Heeft u vragen over het

VLAREMA? Bel: 03 443 25 43

Neem contact op met de VLAREMA-desk van Renewi. Wij geven u advies en leggen de gemaakte afspraken voor u vast

Renewi zamelt uw afvalstromen in, van 1 tot en met 24 … en meer

Renewi verzamelt uw afvalstromen in de daarvoor bestemde rolcontainers met herkenbare gekleurde deksels:

 • grijze deksel: voor bedrijfsafval
 • blauwe deksel: voor papier en karton
 • gele deksel: voor glas
 • groene deksel: voor bioafbreekbaar afval
 • rode deksel: voor pmd

Meer weten over onze inzamelmiddelen of een offerte opvragen? Neem contact op met Renewi.