1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Exclusieve duurzame overeenkomst

13 maart 2020

Renewi sloot een overeenkomst met Gentse biomassacentrale, een project van Belgian Eco Energy (BEE), als exclusieve leverancier van biomass fuel, meer bepaald afvalhout.

Hoe duurzaam?
De nieuwe biomassacentrale komt er op de Coal Terminal in de Gentse haven. Behalve elektriciteit (20 megawatt) zal de centrale warmte (50 megawatt) genereren die via leidingen aan de omliggende havenbedrijven geleverd wordt. Houtafval (afkomstig van containerparken en bedrijfsafval) wordt door ons vakkundig geselecteerd en verwerkt tot grondstof voor hergebruik. De secundaire fractie wordt opgewerkt tot duurzame brandstof voor biomassacenctrales. Biomassa afkomstig uit afval dus. Dit past perfect in de energiestrategie van de Vlaamse Overheid die in de toekomst nog verschillende biomassacentrales voorziet.

Hoe duurzaam kan het zijn? Een lokale verwerking van houtafval! Op langere termijn zal de uitvoer van houtafval naar het buitenland afgebouwd kunnen worden.

Bovendien wordt er door het gebruik van biomassa als brandstof voor het opwekken van warmte en energie aanzienlijk minder CO2 uitgestoten in vergelijking tot fossiele brandstoffen.

Lange termijn. Duurzaam en helemaal Renewi, dus.