1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Groene saus en water bij de wijn.

16 december 2020

Column Wim Geens - Managing Director Renewi België

Steeds vaker lees en hoor je kritiek op de circulaire ambities van bedrijven en overheden. En dan vooral op het gebruik, gegoochel en gescherm met termen als ‘circulaire economie’, ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ en ‘duurzaamheid’. Buzzwoorden die belangen vertroebelen en bij het publiek valse verwachtingen wekken. Terecht.

Al meer dan 30 jaar wordt duurzame ontwikkeling of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als dé toekomst gezien. Wel, we zijn die toekomst ondertussen. Dus de kritiek op het groene duurzame sausje dat door industrieën, merken en overheden te pas en te onpas over alles wordt genappeerd, ik begrijp die wel.

Toch ben ik er tegelijkertijd van overtuigd dat duurzaam ondernemen écht mogelijk is. In een duurzame samenleving vullen mens, milieu en economie elkaar aan. Nog te vaak zijn het nu vijanden van elkaar omdat belangen conflicteren. Werken aan een betere wereld daar is het overgrote deel van de mensen, waaronder ondernemers, politici, wetenschappers, activisten en CEO’s tot bereid. Maar hoe goed die wil ook is, het is pas duurzaam als alle belangen van deze verschillende mensen met elkaar in balans zijn. En net daar wringt het schoentje.

Duurzaamheid vergt inspanningen van de consument, producent, verwerker, overheden. Het vraagt om flexibiliteit, investeringen, inspanningen van elk van ons. De producent en consument dienen hun verantwoordelijkheid te nemen om duurzaam om te springen met grondstoffen. Net als de verwerkers investeren moeten in innoverende recyclingprocessen. Overheden, op hun beurt, moeten het moment grijpen om tijd en ruimte te creëren om de overgang naar een circulaire economie te faciliteren en daarvoor een duidelijk uniform wetgevend kader creëren.  En ook jullie, ondernemers, zullen wat spreekwoordelijke water bij de wijn moeten doen.

Culinaire metaforen en goede voornemens. Het is nu toch die periode van het jaar.