1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze rol
 4. Actueel

Renewi tekent €400m doorlopende kredietfaciliteit

04 augustus 2023

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-product bedrijf, kondigt met genoegen de verlenging aan van haar Revolving Credit Facility ("RCF"). De omvang van de kredietfaciliteit blijft onveranderd op €400m en heeft een initiële looptijd van vijf jaar tot 2028 met twee verlengingsopties van één jaar. De Raad van Bestuur blijft vasthouden aan de langetermijndoelstelling van 2,0x.

Belangrijkste RCF-parameters:

 • De kredietfaciliteit blijft ongewijzigd op €400m, waardoor er ongeveer €300m beschikbare headroom blijft.
 • Elk van de negen bestaande en nieuwe kredietverstrekkers heeft verhoogde toezeggingen gedaan.
 • Er is ook een accordeonoptie van €150m om de kredietfaciliteit te verhogen, afhankelijk van de goedkeuring van de kredietverstrekkers op dat moment.
 • De lening heeft een initiële looptijd van vijf jaar tot 2028 met twee verlengingsopties van één jaar tot 2030.
 • De financiële convenanten blijven ongewijzigd en worden twee keer per jaar getoetst:
  • 3,50x voor de leverage ratio van de nettoschuld ten opzichte van EBITDA; en
  • 3,00x voor de rentedekkingsratio van de nettorente ten opzichte van EBITA.
 • De marge wordt aangepast op basis van de geldende leverage ratio op licht verbeterde niveaus.

Groene en duurzaamheidsgerelateerde financiering:

 • Renewi blijft volledig duurzaam gefinancierd op basis van het Green Finance Framework van de Groep zoals beoordeeld door S&P als second party opinion provider.
 • De prijsstelling is ook gekoppeld aan positieve resultaten op de drie belangrijkste thema's van het bedrijf:
  1. Het mogelijk maken van de circulaire economie: het recyclagepercentage verbeteren in de richting van onze Missie 75-doelstelling.
  2. Koolstofuitstoot verminderen: scope 1 & 2 koolstofuitstoot verminderen in overeenstemming met SBTi.
  3. Zorgdragen voor mensen: verzuim als gevolg van ongevallen verder terugdringen.
 • Naast de RCF-faciliteit heeft de Groep € 305 miljoen aan vastrentende obligaties, EUPP's en de EIB-faciliteit.

Adam Richford, head of Treasury and Investor Relations bij Renewi, licht toe: "We zijn verheugd om onze groene duurzaamheidsgerelateerde doorlopende kredietfaciliteit aan te kondigen, evenals de toezegging van onze bestaande en nieuwe kredietverstrekkers om Renewi de komende vijf tot zeven jaar te ondersteunen. De erkenning en waardering van Renewi's rol als duurzaamheidspionier in de bankenmarkt maakt het voor ons mogelijk te blijven investeren in innovatieve recyclagetechnieken om nog meer waardevolle materialen terug te winnen voor hergebruik en koolstofuitstoot te vermijden.

We willen ook alle betrokkenen bedanken voor hun steun; BNP & ING als BMLA kredietverstrekkers en duurzaamheidscoördinatoren; NatWest als BMLA kredietverstrekker en documentatiecoördinator; ABN & KBC als BMLA kredietverstrekkers; en BBVA, CIC, en LBBW als MLA kredietverstrekkers. Daarnaast danken we de juridische teams van Ashurst en A&O voor hun jarenlange advies aan respectievelijk het bedrijf en de kredietverstrekkers en Rothschild & Co voor hun voortdurende steun."