1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Voorkom brandrisico's door juiste afvalscheiding: Een oproep voor verantwoordelijkheid

01 februari 2023

Het belang van een goede afvalscheiding wordt door velen onderschat. Daardoor kunnen we afval een nieuw leven geven. Maar een juiste afvalscheiding helpt ook om te voorkomen dat er brand ontstaat. Brand is één van de grotere bedrijfsrisico’s in onze sector en ons SHEQ-departement besteedt dan ook erg veel aandacht aan brandpreventie.

Onze klanten hebben hier ook een grote verantwoordelijkheid.

Regelmatig vinden we materialen in het restafval die apart ingezameld moeten worden zoals (fiets)batterijen, accu’s, ipads en tablets. Dit zijn materialen die een verhoogd risico op brand geven. Batterijen kunnen door verschillende oorzaken ‘spontaan’ ontbranden. Door dit gevaarlijk afval niet te sorteren en bij het restafval te gooien, wordt het risico op brand vergroot. Het gevolg is dat werknemers gewond kunnen raken, de infrastructuur beschadigd wordt en miljoenen euro’s verloren gaan bij zware branden.

Andere materialen die afzonderlijk moeten gesorteerd worden, door hun risico op gevaar zijn scherpe voorwerpen zoals naalden of glas, en materialen met een explosiegevaar, als gasflessen.

Helpt u ons daarom mee om deze op de juiste manier in te zamelen?

TIPS om goed te sorteren:

  • Gooi batterijen, accu’s en apparaten waar deze nog inzitten, NIET bij het restafval maar lever dat apart in. Dat kan op veel locaties in België, bijvoorbeeld in de batterijbox die in winkels staan. Of laat ze apart door ons ophalen.
  • Lever een defect apparaat in bij de leverancier of op het containerpark.
  • Hou gevaarlijke materialen, als gasflessen of Klein Gevaarlijk Afval (KGA) altijd apart en lever dit apart in.

Wilt u advies over hoe uw afval op de juiste manier ingezameld kan worden? Bekijk de sorteerwijzers per afvalstroom of neem contact op met onze klantendienst. We helpen u graag verder. We zorgen er dan samen voor dat het wordt omgezet in nieuwe grondstoffen en zonder onnodige risico’s.

Samen vermijden we brand en andere gevaarlijke situaties. Bedankt om hier extra aandacht aan te besteden!