Jullie sorteren, wij recycleren
Geef afval een nieuw leven
  1. Homepage
  2. Sorteermeer Sorteermeer

Beter afval sorteren op het werk

Run je een éénmanszaak of KMO? Ben je purchasing manager in een multinational? Of kan je het één en ander beslissen over het afvalbeheer binnen je bedrijf? Geef dan samen met Renewi je bedrijfsafval een tweede leven. Gewoon door beter te sorteren op het werk.

Hoe? Zo: alles wat jij op de werkvloer sorteert en dus niet bij het restafval gooit, hoeven we niet te verbranden of te storten. We recycleren het afval tot waardevolle grondstoffen of energie voor nieuwe producten en services. Wij creëren van jouw waste iets nieuws. Samen kunnen we maar liefst 24 afvalstromen voor bedrijven afzonderlijk ophalen en terugwinnen.

 

Vlarema beeld warehouse
Vlarema beeld recycling

Recyclagepremies voor bedrijfsafval

Door selectief te sorteren aan de bron, dragen we ons steentje bij aan duurzame en circulaire economie, verkleinen we onze ecologische voetafdruk en creëren we nieuwe grondstoffen. In alle opzichten is het daarom voor iedereen goed om afval selectief in te zamelen en te laten ophalen. Om die bronsortering aan te moedigen, kunnen bedrijven aanspraak maken op recyclagepremies en financiële tegemoetkomingen. 

Om recht te hebben op deze subsidies, moet je bedrijf voldoen aan enkele voorwaarden. Deze zijn afhankelijk van de organisatie die de premies of financiële tussenkomst uitreikt, zoals Valipac, Fostplus, Valumat....

Daarnaast zijn er ook verschillende soorten premies zoals de startpremie, container- of zakpremie en recyclagepremie. 

 

 

Renewi zamelt jouw afvalstromen in, van 1 tot en met 24 … en meer

Renewi verzamelt jouw afvalstromen in de daarvoor bestemde rolcontainers met herkenbare gekleurde deksels:

  • grijze deksel: voor bedrijfsafval
  • blauwe deksel: voor papier en karton
  • gele deksel: voor glas
  • groene deksel: voor bioafbreekbaar afval
  • rode deksel: voor pmd

Voor al jouw afval een container? Kies hier de containers voor jouw afvalstromen.

Uw aanvraag


Vul een geldig E-mailadres in.

Vul een geldig telefoonnummer in.
Taalcode: