1. Homepage
 2. VLAREMA
 3. VLAREMA afvalstromen VLAREMA afvalstromen

Afvalbeheer volgens het VLAREMA: 24 verplichte afvalstromen

Welke 24 afvalstromen moet u sorteren en apart aanbieden:

 1. klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. glasafval
 3. papier- en kartonafval
 4. gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. groenafval
 6. textielafval
 7. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. afvalbanden
 9. puin
 10. afgewerkte olie
 11. gevaarlijke afvalstoffen
 12. asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 14. afvallandbouwfolies
 15. afgedankte batterijen en accu’s
 16. houtafval
 17. metaalafval
 18. pmd-afval
 19. matrassen
 20. recycleerbare harde kunststoffen
 21. geëxpandeerd polystyreen
 22. folies
 23. keukenafval en etensresten (swill)
 24. levensmiddelen

Bekijk hier onze acceptatievoorwaarden

Heeft u vragen over het

VLAREMA? Bel: 03 443 25 43

Neem contact op met de VLAREMA-desk van Renewi. Wij geven u advies en leggen de gemaakte afspraken voor u vast