Land- en tuinbouw
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Branches
  4. Land en tuinbouw Land en tuinbouw

Subsectoren land- en tuinbouw

Tuinbouw

Afvalverwerking in de glastuinbouw vraagt kennis van zaken, plus een grote slagkracht aan het eind van het teeltseizoen. Het zijn de voordelen van Renewi. Geen bedrijf met meer expertise van de verwerking van tuinbouwafval en compostering. Steenwolmatten en plastic worden vakkundig van het loof gescheiden. Daarna blijft er uitsluitend groenmateriaal over, de ideale basis voor compost. En om snel in actie te kunnen komen bij teeltwisselingen, zijn extra grote containerwagens - capaciteit 40 kubieke meter - met grijpkraan inzetbaar. Medewerkers kennen het belang van een snelle afvoer. Door een strakke planning ben je jouw afval snel kwijt, tegen aantrekkelijke kosten.

Alles over onze diensten