Zorg
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Branches
  4. Zorg Zorg

Sector zorg

De gezondheidszorg bestaat uit een brede groep van bedrijven en organisaties met uiteenlopende activiteiten, zoals:

  • thuiszorg, kinderopvang en sociale werkvoorziening
  • huisartsen en dierenartsen
  • rusthuizen en ziekenhuizen

Ook in de zorgsector zijn er volop kansen voor afvalreductie en afvalscheiding. Zoals het 'gewone' afval dat nog te veel bij het specifieke (chemische/gevaarlijke) ziekenhuisafval terechtkomt. Door de processen enigszins aan te passen en het afval wel te scheiden, behouden we niet alleen waardevolle grondstoffen, maar besparen we ook op 'duur afval' en dus uiteindelijk op de totale zorgkosten.

Wegwerpmaterialen

Het gebruik van wegwerpmaterialen binnen ziekenhuizen en vooral privéklinieken neemt toe. Gebruikte wegwerpluiers en incontinentiemateriaal vormen een van de grootse afvalstromen uit de zorgsector. Momenteel verdwijnen ze nog vaak met het restafval in de verbrandingsoven. Dat is zonde, want ze bevatten waardevolle stoffen. Zo bevat de stroom hoogwaardige papiervezels die goed recyclebaar zijn. Door ook wegwerpmaterialen beter te scheiden, winnen we een wereld aan grondstoffen.

Totaaloplossing

In het profiel staan de belangrijkste afvalstromen weergegeven. Renewi zamelt alle voorkomende afval- en reststoffen op maat in bij verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en andere instellingen.

Hiervoor leveren wij u de benodigde containers, afgestemd op uw eisen, wensen en behoeften. Ook leveren we ondergrondse afvalinzamelsystemen en perscontainers op maat. Daarnaast beschikken we over een erkenning categorie 1 dierlijke bijproducten zodat we ook die stromen specifiek ziekenhuisafval mogen innemen waar mogelijk dierlijke bijproducten in voorkomen.

Extra afvalstromen sector zorg

In deze sector zijn nog veel meer afvalstromen mogelijk, waarvoor Renewi duurzame verwerkingsmethoden biedt. Bijvoorbeeld:

  • medicijnen, specifiek ziekenhuis- en laboratoriumafval
  • naalden, spuiten en incontinentiemateriaal
  • vertrouwelijke digitale informatiedragers en harde kunststoffen

 

Alles over onze diensten