1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Afvalverwerking
  5. Slibdroging Slibdroging

Slibben en filterkoek

Het verontreinigde karakter van slibben en filterkoeken vereist een speciale behandeling bij inzameling en verwerking. Renewi biedt in iedere situatie de juiste oplossing in lijn met de strenge richtlijnen uit de milieuwetgeving.

Wat is slib- en filterkoekafval?

Slib is een met water verzadigd mengsel dat gevaarlijke stoffen bevat. Filterkoeken zijn het residu van slibafval die zijn ontwaterd, en waarbij de concentratie aan gevaarlijke stoffen procentueel hoger uitvalt. Slib is doorgaans dik vloeibaar, filterkoeken zijn eerder steekvast.

Slib bevindt zich als sediment op de bodem van bv. bezinkputten, bassins en procesbaden in de automotive sector, bij metaal-oppervlaktebehandelingen en in de chemische industrie en overige procesindustrie. Voorbeelden van slib en filterkoeken zijn: OWS (olie/water/slib), slib uit beits- en spoelbaden, slib uit verfspuitcabines, tankbodem-residuen en bio-slibben uit niet-communale zuiveringen.

Waarom Renewi voor jouw slib- en filterkoekafval?

Wanneer Renewi inschakelen voor het inzamelen van slib en filterkoekafval? Wij doen er alles aan om jouw slib en filterkoekafval op een milieubewuste manier te verwerken. Daarnaast hebben wij de expertise, materialen en voertuigen in huis om jouw slib en filterkoekafval op een veilige en verantwoorde manier in te zamelen. Renewi behandelt elk jaar meer dan 100.000 ton vloeibaar afval en meer dan 70.000 ton slib.

Verantwoord en voordelig jouw slib en filterkoeken inzamelen

Vloeibare slibben worden door Renewi met een vacuümzuigwagen opgezogen en veilig getransporteerd. Steekvast slib en filterkoeken transporteren we in containers. Afhankelijk van de samenstelling verwerken we deze gevaarlijke afvalstromen in eigen beheer, zodat we altijd de best passende en kostentechnisch meest interessante oplossing kunnen bieden. Parameters als droge stof en calorische waarde zijn belangrijke beïnvloeders bij de bepaling van die optimale oplossing. Uiteraard zorgen wij in het totale proces voor de vereiste afstemming met de controlerende instanties.

Vrijblijvend advies

Ben je benieuwd wat Renewi voor jouw bedrijf kan betekenen? Vraag ons dan vrijblijvend om advies.