1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Afvalverwerking
  5. Vergisting Vergisting

Vergisting

Renewi gebruikt onder andere vergisting om uit organische, biologische afvalstoffen en waterzuiveringsslibs primaire energie te verkrijgen. Met deze energie sturen we onze eigen productie-eenheden aan en geven we groene stroom terug aan het elektriciteitsnet. Mede dankzij onze vergistingsinstallatie hebben we een positieve energiebalans: we produceren meer energie dan we verbruiken.

Voor het produceren van energie gebruiken we WKK-motoren, een vergistingsinstallatie, digestaatdroging en naverbranding. De actieve koppeling van deze installaties zorgt ervoor dat uit biogas onder andere warm water geproduceerd wordt voor het drogen van het uitgegist digestaat. Naast het nuttig gebruiken van alle warmte uit de motoren, kan het gedroogd digestaat uit de vergisting als bodemverbeterend middel gebruikt worden. En het eindproduct uit de slibdroging kan weer als vervangingsbrandstof in de cementindustrie gebruikt worden.

Duurzame energieproductie

Bij Renewi denken we altijd aan de generaties die na ons komen. Onze duurzame energieproductie draagt hieraan bij, evenals het hergebruik van overige afvalstoffen.