1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Klantenservice
  4. Afval Afval

Afval

De meest gestelde vragen over afval hebben wij voor u gebundeld in verschillende onderwerpen. Als de vraag er niet bij staat die u zoekt, kan u contact met ons opnemen.

Afval

Hoe weet ik of mijn afval gevaarlijk is?

Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu omdat deze schadelijke stoffen bevatten. Als ontdoener van gevaarlijk afval moet u zich daarom houden aan bepaalde regels. De definitie van gevaarlijke afvalstoffen wordt beschreven in De Europese Afvalstoffenlijst of afgekort EURAL. Het melden en registreren van afvalstoffen gebeurt op basis van de afvalstofcodes van de Eural. De Europese Commissie benoemt afvalstoffen en bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is. Via deze link vindt u meer informatie over gevaarlijk afval en indien gewenst kunt u advies vragen aan onze experts.

Hoe kan ik aantonen of mijn gevaarlijk afval correct is afgevoerd?

Chemisch en gevaarlijk afval is de groep afvalstoffen die zo belastend kan zijn voor mens en milieu, dat verwijdering, samen met overige afvalstoffen, onwenselijk is. Voor gevaarlijk afval is een aparte verwerkingsstructuur ontstaan die gekenmerkt wordt door strenge overheidsregulering, hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologie. Renewi heeft de benodigde expertise en mogelijkheden in huis om gevaarlijk afval op de juiste wijze af te voeren en te verwerken, of dit nu op regelmatige basis is of slechts eenmalig. Zo heeft u ook direct bewijs om aan controlerende instanties te overhandigen.

Hoe moet ik afvoer van mijn gevaarlijk afval organiseren?

U kunt voor de ophaling van een partij gevaarlijk afval best een aanvraag doen via mail of via onze website. Particulieren kunnen terecht bij een containerpark van hun gemeente. Het is raadzaam om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen om een snelle en adequate afhandeling te garanderen. De naam van het afval, fysische samenstelling, vervuilingsgraad, hoeveelheid en de huidige verpakking spelen daarbij een belangrijke rol. Een monster, analyserapport of productinformatieblad (MSDS) kan – indien van toepassing - de acceptatiebeoordeling bespoedigen. Zodra de beoordeling door Renewi heeft plaatsgevonden en u akkoord bent met ons voorstel zal het afval bij u worden opgehaald. U hebt dan verder geen omkijken meer naar de verdere wettelijke afwikkeling.

Wat gebeurt er met mijn afval?

Voor de diverse afvalsoorten hebben wij uiteenlopende verwerkingsprocessen waarmee wij uw afval weer om zetten naar duurzame, herbruikbare grondstoffen of producten. Vanzelfsprekend vanuit onze filosofie ''Waste No More'' zal er in eerste instantie onderzocht worden of het afval geschikt is voor recycling. Technieken als bijvoorbeeld regeneratie, destillatie, reactivering, chemisch fysische scheiding en biologische reiniging enz. worden hierop toegepast. Afvalstromen met een calorische waarde kunnen worden ingezet als brandstof voor bv het opwekken van elektriciteit. Slecht enkele stoffen als bv asbest waar momenteel geen technieken of toepassing voor mogelijk zijn, worden onder specifieke condities op een afvaldepot bewaard.

Welke afvalstoffen zijn toegestaan in mijn container?

Acceptatievoorwaarden geven aan welke afvalstoffen er wel of niet in uw container mogen. De acceptatievoorwaarden kunt u bij uw contract vinden en digitaal op deze website.

Wie mag mijn gevaarlijk afval inzamelen?

Renewi is een vergunde inzamelaar en ontvanger als het gaat om gevaarlijke afvalstoffen. Het is de plicht van ontdoeners van afvalstoffen (u dus) zich er van te verzekeren dat gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een vergunde inzamelaar en ontvanger.

Hoe kan ik voldoen aan de VLAREMA wetgeving?

Renewi helpt u te werken volgens de VLAREMA wetgeving. Elk bedrijf en élke organisatie in Vlaanderen is verplicht om afvalstromen apart in te zamelen en aan te bieden, op basis van de 25 VLAREMA-afvalstromen. Ongeacht de grootte van het bedrijf/de organisatie én ongeacht de hoeveelheid afval per afvalstroom. Bekijk hier de 25 VLAREMA-afvalstromen.

Voor al uw vragen bel:

+32 (0)800 - 11114

Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 8:00 tot 17:30 uur.