Slibben en filterkoeken
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Gevaarlijk afval
  5. Slibben Slibben

Slibben en filterkoeken

Het verontreinigde karakter van slib en filterkoeken vereist een speciale behandeling bij inzameling en verwerking. Strenge richtlijnen uit de milieuwetgeving dicteren deze behandeling. Renewi biedt in iedere situatie de juiste oplossing.

Slib bevindt zich als sediment op de bodem van onder meer bezinkputten, bassins en procesbaden in de automobielsector, bij metaaloppervlaktebehandelingen en in de chemische en overige procesindustrie. Slib kan zowel in vloeibare als in steekvaste vorm opgehaald worden. Wanneer het slib ontwaterd werd via een filterpers spreekt met van filterkoeken. Voorbeelden van slib en filterkoeken zijn: OWS (olie/water/slib), slib uit beits- en spoelbaden, slib uit verfspuitcabines, tankbodemresidu en bio-slib uit waterzuivering.

Verantwoord en veilig

Renewi voorziet het juiste transportmiddel, afhankelijk van de fysische aard. Verpompbaar slib wordt in een vacuümwagen opgezogen en veilig getransporteerd. Filterkoeken transporteren we in containers. Afhankelijk van de samenstelling verwerken we deze afvalstromen in eigen beheer, zodat we altijd de best passende en voordeligste oplossing kunnen bieden. Parameters als droge stof en calorische waarde beïnvloeden het bepalen van die optimale oplossing in hoge mate. Uiteraard zorgen wij in het totale proces voor de vereiste afstemming met de controlerende instanties.

De verwerking van slib en filterkoeken is een bijzonder veeleisende activiteit. Komen er bij u slib en/of filterkoeken vrij en bent u op zoek naar efficiënte afvaloplossingen? Neem dan contact op. Renewi behandelt elk jaar meer dan 100.000 ton vloeibaar afval en meer dan 70.000 ton slib.

Advies nodig? We helpen je graag

Wanneer je advies wenst of direct een offerte wilt ontvangen kun je contact met ons opnemen via onderstaande manieren: