1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi integreert de steenwolactiviteiten van Aannemingen Jef Meeus

28 november 2023

28 november 2023 Recyclagebedrijf Renewi en Aannemingen Jef Meeus kondigen de succesvolle overname aan van Aannemingen Jef Meeus door Renewi België. Aannemingen Jef Meeus is de grootste speler in België actief op het gebied van steenwolrecyclage. Deze acquisitie versterkt Renewi’s positie als duurzame speler in de afvalverwerkingsindustrie en past volledig in haar waste-to-product strategie.

Aannemingen Jef Meeus, een familiebedrijf opgericht in 1971, heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in de verwerking van steenwol, een materiaal dat wordt gebruikt als voedingsbodem in de glastuinbouw. Met hun uitgebreide kennis van het recycleren van steenwol, heeft Aannemingen Jef Meeus een sterke reputatie opgebouwd in de markt.

De overname van Aannemingen Jef Meeus benadrukt de inzet van Renewi om een leidende rol te spelen in de transitie naar een circulaire economie. Met een uitgebreid portfolio van diensten op het gebied van afvalverwerking en recyclage blijft Renewi zich inzetten voor het verminderen van de milieueffecten van afval en het bevorderen van duurzame oplossingen.

"We  zijn verheugd om de hoogwaardige activiteiten van Meeus te integreren in ons bedrijf", aldus Mark Thys, Managing Director Renewi België. “Hoewel steenwol-recyclage voor Renewi in Nederland reeds een nuttige activiteit vormt, is het een materiaalstroom die we tot nu toe nog niet in België verwerkten. Door deze integratie ook in België, kunnen we onze geprivilegieerde positie in de recyclagemarkt en onze leidende rol in de circulaire economie verder versterken.”

Het steenwol met aanwezige organische fractie van de teelten die erop worden gekweekt, wordt via een aantal processen gescheiden: een organische fractie die kan gecomposteerd worden, een folie fractie die na wassen en opnieuw granuleren terug als grondstof kan gebruikt worden in de kunststofindustrie, en een zuivere steenwolfractie die kan ingezet worden als grondstof voor de productie van bakstenen in een steenbakkerij.

“We hebben meer dan 30 jaar de steenwolrecyclage met hart en ziel verzorgd en we kijken met trots terug op wat we als familiebedrijf opgebouwd hebben”, aldus Christel Meeus, zaakvoerder van Aannemingen Jef Meeus. “Vandaag geven wij weloverwogen de fakkel door aan Renewi, maar niet zonder onze lange termijn business partners uitdrukkelijk te bedanken voor de fijne samenwerking! Wij zijn ervan overtuigd dat Renewi de juiste partij is om de kwalitatieve dienstverlening inzake steenwolrecyclage verder te zetten.”