1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Verplicht sorteren van keukenafval en etensresten voor bedrijven

17 oktober 2023

Vanaf 1 januari 2024 worden alle bedrijven verplicht om keukenafval en etensresten uit het restafval te scheiden, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet. Analoog met de EU-richtlijn die bedrijven en huishoudens verplicht om biologisch afval aan de bron te sorteren.

Dit zal ook actief bijdragen tot de vermindering van de hoeveelheid restafval die nog steeds wordt verbrand. Al te vaak komt deze afvalstroom bij het restafval terecht. Dat is jammer als je weet dat dit afval, mits zorgvuldig gesorteerd, hetzij energie hetzij compost oplevert.

De klimaatimpact van voedselverspilling resulteert in een uitstoot van 678.000 ton CO2 per jaar. Ook jij kan als professional dus een verschil maken.

In het kader van deze wetswijziging bieden wij jou verschillende inzamel- en logistieke oplossingen voor levensmiddelen- en voedselafval.

Hoe begin je daar nu aan?

  • Neem contact op met ons voor advies over een geschikte afzet- of rolcontainer om jouw keukenafval en etensresten in te zamelen.
  • Bekijk welke inzamelfrequentie meest tegemoetkomt aan de hoeveelheden keukenafval die je produceert.
  • Bestel het aantal containers met de capaciteit voor het volume dat bij jou vrijkomt.
  • Informeer en communiceer naar jouw personeel dat jullie starten met dit sorteerproject en voorzie sorteerwijzers zodat duidelijk is wat er al dan niet in de container past.

Iedereen heeft er baat bij.

Iedereen wil niet alleen voldoen aan de wetgeving, maar ook bijdragen aan een duurzame en circulaire toekomst voor zichzelf en zijn naasten. Een toekomst waarin afval niet bestaat? Daar gaan we samen voor!