1. Homepage
  2. Renewi leveranciers
  3. Facturatie Facturatie

Facturen

Op deze pagina vindt u informatie omtrent de verschillende mogelijkheden om facturen te versturen naar Renewi. Vanaf juni 2021 stappen aan aantal Belgische Renewi entiteiten over naar nieuwe facturatieprocedures. Onderaan deze pagina ziet u voor welke entiteiten dit van toepassing is en welke uitzonderingen gelden.

Er zijn twee manieren waarop facturen verstuurd kunnen worden door leveranciers.

Coupa Supplier Portal (CSP):

De CSP is een online leveranciersportaal waar leveranciers kunnen samenwerken met Renewi. Zodra leveranciers een uitnodiging (per e-mail) hebben ontvangen van Renewi, hoeven zij zich enkel eenmalig gratis te registeren om een profiel aan te maken. Vanaf het moment van registratie is het voor leveranciers mogelijk om online orders te ontvangen en (credit)facturen te versturen via de CSP.

De CSP omgeving werkt eenvoudig en real-time. Inkooporders kunnen met een druk op de knop omgezet worden in een factuur (PO-flip) waarbij alle factuurgegevens automatisch gevuld zijn. Daarnaast is onder meer de betalingsstatus van facturen inzichtelijk en biedt de CSP altijd een actueel overzicht van alle verstuurde facturen naar Renewi. Het is op dezelfde eenvoudige wijze mogelijk om via de CSP creditnota’s aan te maken en te versturen.

De leverancier ontvangt een notificatie per e-mail met een kopie van de inkooporder, zelfs als hij/zij geen profiel heeft aangemaakt op de CSP. Het ontvangen van een inkooporder via de CSP biedt tevens de mogelijkheid om de order eenvoudig om te zetten (‘flippen’) in een factuur, waardoor de factuurgegevens automatisch ingevuld en in lijn met de order zijn.

Indien u een uitnodiging wenst te ontvangen voor de CSP, verzoeken wij u te mailen naar suppliersupport@renewi.com

Voor meer informatie aangaande het ontvangen van orders en het versturen van facturen via de CSP, open de ‘CSP Orders en Facturen gids’ of bekijk onderstaande trainingsdemo.

Renewi Demo – CSP Orders en Facturen:

cXML verbinding:

Middels een cXML verbinding is het mogelijk om een groot deel van het order- en facturatieproces, tussen Renewi en leverancier, automatisch te laten verlopen. Dit betekent dat er een koppeling wordt gemaakt tussen het financiële (facturatie)systeem van de leverancier en de Coupa omgeving van Renewi. Orders en facturen worden dan via cXML uitgewisseld. Een cXML verbinding is enkel van toegevoegde waarde bij een groot aantal facturen per jaar en zal handmatig opgezet moeten worden tussen Renewi en haar leverancier(s).

Indien u een cXML verbinding wenst op te zetten met Renewi, verzoeken wij u te mailen naar suppliersupport@renewi.com

Voor meer informatie over de toegevoegde waarde en het opzetten van een cXML verbinding, zie het document ‘cXML Gebruiker Gids’ op de Coupa pagina of ga naar de Coupa Success Portal.

Renewi entiteiten die vanaf juni 2021 inkooporders sturen via Coupa:

  • Renewi NV (BTW: BE0437.748.330)
  • Renewi Belgium NV (BTW: BE0429.366.144)
  • Renew Valorisation & Quarry NV (BTW: BE0440.853.122)
  • Renewi Wood Products NV (BTW: BE0405.415.161)
  • Renewi Logistics NV (BTW: BE0456.629.676)
  • BLSP NV (BTW: BE0448.106.643)

Indien een leverancier zaken doet met meerdere entiteiten van Renewi, kan het zijn dat een deel van de inkooporders wel via Coupa wordt ontvangen en een ander deel niet via Coupa wordt ontvangen. Leveranciers worden verzocht om inkooporders ontvangen via Coupa te beantwoorden met een factuur via Coupa. Voor orders die buiten Coupa om worden ontvangen, mag het oude/huidige facturatieproces aangehouden worden. Zie hieronder voor welke uitzonderingen dat geldt.

Uitzonderingen voor facturen via Coupa:

Er zijn een aantal specifieke uitzonderingen waarbij een factuur niet via Coupa verstuurd hoeft te worden:

  1. De leverancier heeft een order ontvangen vanuit een Renewi entiteit die niet over gaat op Coupa ofnog niet is overgegaan op Coupa;
  2. Er is een alternatief (meestal automatisch) orderproces opgezet met de leverancier vanwege specifieke karakteristieken van de activiteiten tussen de leverancier en Renewi.

De e-mailadressen van de verschillende Renewi entiteiten waar de factuur naartoe gestuurd kan worden, indien de uitzondering van toepassing is, zijn beschikbaar in het document ‘Renewi Betaalgegevens overzicht’.

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie, bijgevoegde documentatie en links nog vragen heeft verwijzen wij u graag door naar de Vraag en Antwoord pagina. Via deze pagina kunt u ook contact opnemen met Renewi, mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden.