Chemie
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Branches
  4. Chemie Chemie

Subsectoren chemie

De sector chemie bestaat uit een brede groep bedrijven die uiteenlopende producten vervaardigt, zoals:

  • rubber- of kunststofproducten
  • farmaceutische grondstoffen en producten
  • zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

België heeft een sterke chemische sector en wil een leidende rol spelen in de overgang naar groene en duurzame chemie. Beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt fluctueren echter. Dat komt door geopolitieke spanningen of eenvoudigweg door de schaarste van bepaalde grondstoffen. De zoektocht naar alternatieve grondstoffen brengt kansen voor innovatieve oplossingen, maar vraagt ook om hoge investeringen.

Daarnaast stellen afnemers hoge eisen aan chemische producten. Grondstoffen en halffabricaten voor de chemische industrie moeten aan de juiste specificaties voldoen, volgens de laatste wet- en regelgeving, zoals de REACH-richtlijn en de CLP-verordening. Renewi recyclet afvalstromen tot volwaardige grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik.

Extra afvalstromen binnen de sector chemie

In het profiel staan de belangrijkste afvalstromen weergegeven. In deze sector zijn echter nog veel meer en grotere afvalstromen mogelijk, waarvoor Renewi duurzame verwerkingsmethoden biedt. Bijvoorbeeld:

 

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.