Groen tuinafval
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Groen en tuinafval Groen en tuinafval

Groenafval

Afvalverwerking in de (glas)tuinbouw vraagt kennis van zaken. Er is geen bedrijf met meer expertise over de verwerking van groenafval dan Renewi. En om snel in actie te kunnen komen bij teeltwisselingen, zijn extra grote containerwagens met grijpkraan inzetbaar. Door een strakke planning ben je jouw afval snel kwijt, tegen aantrekkelijke tarieven.

Groenafval

12 m3

± 120 kruiwagens


Groenafval

20 m3

± 200 kruiwagens


Groenafval

40 m3

± 400 kruiwagensSnoeiafval of snoeihout laten ophalen

Groenafval is de verzamelnaam voor een aantal soorten afval dat afkomstig is van tuinbouwactiviteiten of vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee vergelijkbaar is.

Tuinafval betreft het afval dat afkomstig is van planten- bloemen en/of groentekwekerijen uit oogst- en/of teeltwisselingen. Hierbij ontstaat in een korte tijd een grote hoeveelheid afval dat snel en adequaat afgevoerd moet worden. Bij Renewi kan je eenvoudig een tuinafvalcontainer huren om gemakkelijk je tuinafval op een later tijdstip te laten afvoeren.

Groenafval of tuinafval laten ophalen na een tuinproject

Snoeien, beplanten of afknotten, bij elk karwei in de tuin komt er groen afval vrij. Bij Renewi kan je de juiste snoeihout en/of snoeiafval afvalcontainer(s) huren voor al je tuinafval. Onder tuinafval verstaan wij takken, snoeihout, struiken en al jouw composteerbare tuinafval. Ook als het versnipperd of verhakseld is, kan je al je snoeihout en snoeiafval laten ophalen door Renewi. Wij kunnen jouw tuinafval afvoeren en op de juiste manier verwerken.

Renewi verwerkt jouw groenafval tot iets nieuws

Via compostering wordt groenafval omgezet tot groencompost met vlaco-label. Bij aankomst op de groencomposteringsinstallatie wordt het groenafval verhakseld, (zo nodig) opgemengd met andere soorten groenafval en gedurende vier tot zes maanden op grote hopen gelegd die regelmatig omgezet worden. Na de composteringsfase wordt de fijne fractie, de compost, afgezeefd en laten we hem narijpen.

De compost krijgt vervolgens een tweede leven als milieuvriendelijke organische bodemverbeteraar in de land- en tuinbouwsector. Op enkele van onze vestigingen kunnen bedrijven en particulieren terecht om compost op te halen, hetzij in bulk, hetzij in zakken. We verhandelen niet alleen zakken met vlaco-compost, maar ook zakken potgrond waarbij 50% van de turf vervangen is door vlaco-compost en gecomposteerde houtschors (‘vlaco-potgrond’).

De grove fractie, de zeefoverloop, wordt ofwel als structuurmateriaal gemengd met het binnenkomende groenafval, ofwel afgevoerd als groene brandstof naar biomassacentrales.

Ontvang vrijblijvend advies voor al jouw afvalvraagstukken

Renewi is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van groenafval en tuinafval. Met onze diverse containers voor al je snoeiafval, wordt groenafval afvoeren eenvoudig en bovendien voordeligVraag vrijblijvend advies aan voor jouw bedrijf.

Meer dan alleen een snoeiafval container huren

Bij Renewi kan je niet alleen een snoeiafval container of groencontainer huren, maar ook voor andere afvalstromen naast groenafval staat een container tot je beschikking. Bekijk al onze mogelijkheden online.