Groen tuinafval
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Groen en tuinafval Groen en tuinafval

Groenafval

Afvalverwerking in de (glas)tuinbouw vraagt kennis van zaken. Er is geen bedrijf met meer expertise over de verwerking van groenafval dan Renewi. En om snel in actie te kunnen komen bij teeltwisselingen, zijn extra grote containerwagens met grijpkraan inzetbaar. Door een strakke planning bent u uw afval snel kwijt, tegen aantrekkelijke tarieven.

Tuinafval

Groenafval is de verzamelnaam voor een aantal soorten afval dat afkomstig is van tuinbouwactiviteiten of vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee vergelijkbaar is.

Tuinafval betreft het afval dat afkomstig is van planten- bloemen en/of groentekwekerijen uit oogst- en/of teeltwisselingen. Hierbij ontstaat in een korte tijd een grote hoeveelheid afval dat snel en adequaat afgevoerd moet worden.

Renewi verwerkt uw groenafval tot iets nieuws

Via compostering wordt groenafval omgezet tot groencompost met vlaco-label. Bij aankomst op de groencomposteringsinstallatie wordt het groenafval verhakseld, (zo nodig) opgemengd met andere soorten groenafval en gedurende vier tot zes maanden op grote hopen gelegd die regelmatig omgezet worden. Na de composteringsfase wordt de fijne fractie, de compost, afgezeefd en laten we hem narijpen.

De compost krijgt vervolgens een tweede leven als milieuvriendelijke organische bodemverbeteraar in de land- en tuinbouwsector. Op al onze vestigingen kunnen bedrijven en particulieren terecht om compost op te halen, hetzij in bulk, hetzij in zakken. We verhandelen niet alleen zakken met vlaco-compost, maar ook zakken potgrond waarbij 50% van de turf vervangen is door vlaco-compost en gecomposteerde houtschors (‘vlaco-potgrond’).

De grove fractie, de zeefoverloop, wordt ofwel als structuurmateriaal gemengd met het binnenkomende groenafval, ofwel afgevoerd als groene brandstof naar biomassacentrales.

Vrijblijvend advies

Renewi is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van groenafval en tuinafval. Vraag vrijblijvend advies aan voor uw bedrijf.