Groenafval

12 m³ afzetcontainer voor groenafval

Inhoud

12 m³20 m³40 m³


Prijs op aanvraag

Specificaties

Wel te gebruiken voor
  • Gemengd tuinafval mag enkel snoeihout, planten gras en bladeren bevatten
  • Wortels en stronken dienen afzonderlijk te worden aangeleverd
  • Aanlevering van bermmaaisel kan enkel op aanvraag
Niet te gebruiken voor
  • Takken en boomstronken met een diameter groter dan 15 cm
  • Recycleerbare stoffen (zoals papier en karton, glas-, bouw- en sloopafval, kunststof, folie, rubber en aarde)
  • Gevaarlijke afvalstoffen
Download acceptatievoorwaarden