Restafval

240 liter rolcontainer voor restafval

Inhoud

240 liter660 liter1100 liter


Prijs op aanvraag

Specificaties

Wel te gebruiken voor
 • Uitsluitend restafval. Onder restafval verstaat de bevoegde overheid: De afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit. De afvalstoffen die worden gelijkgesteld aan bedrijfsafvalstoffen: alle afvalstoffen die geen huishoudelijk afvalstoffen zijn.
Niet te gebruiken voor
 • Klein gevaarlijk afval van bedrijfsmatige oorsprong
 • Glasafval
 • Papier- en kartonafvalstoffen
 • Afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
 • Groenafval
 • Textielafval
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afvalbanden
 • Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval
 • Afgewerkte olie
 • Gevaarlijke afvalstoffen Asbestcementhoudende afvalstoffen Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • Houtafvalstoffen
 • Metaalafvalstoffen
 • PMD
Download acceptatievoorwaarden