1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi’s ESG-evaluatie door S&P blijft ‘best-in-class’

08 november 2022

Renewi, het toonaangevende internationale waste-to-product bedrijf, deelt vol trots dat de organisatie door duurzaamheidsbeoordelaar Standard & Poor Global Ratings (S&P) is erkend voor zijn focus op recycling als ook de belangrijke rol in de circulaire economie. Dankzij Renewi’s acties om het markt leidende recyclingpercentage verder te verhogen, meer secundaire grondstoffen te produceren en de uitstoot van broeikasgassen voortdurend te verminderen, scoort het bedrijf opnieuw 83 punten en wordt het beoordeeld als ‘sterk voorbereid’.

Otto de Bont, Renewi’s Chief Executive Officer: “Onze klanten en de samenleving in het algemeen verwachten een steeds meer duurzamere benadering van afvalbeheer en wij zijn er dan ook trots op dat onze inspanningen worden erkend als de beste in de sector. De score weerspiegelt de naadloze integratie van onze bedrijfs- en duurzaamheidsstrategieën. Wij blijven de grenzen van recycling verleggen met aanzienlijke investeringen gericht op innovatie binnen onze gehele portefeuille; van geavanceerde sorteertechnologieën tot de productie van hoogwaardige secundaire materialen uit afvalstromen zoals koelkasten, matrassen, glas, voedselresten en bouwmaterialen.”

In het milieugedeelte van het rapport stelt S&P Global Ratings dat “Renewi’s solide milieuprestaties zijn rol, in samenwerking met partnerbedrijven en de gemeenschap, als belangrijke facilitator van de circulaire economie weerspiegelen” en dat “Renewi’s afvalrecyclingpercentage van 67% ruim boven het gemiddelde van zijn branchegenoten (41%) ligt”. Het eigen innovatie-initiatief Mission 75 ligt op schema om in 2025 een recyclingpercentage van 75% te behalen en 1 miljoen ton extra secundaire materialen te produceren.

Bovendien zegt S&P Global Ratings dat onze “activiteiten bijdragen tot lagere broeikasgasemissies in de gehele keten”, omdat “recycling helpt CO2-uitstoot te vermijden die normaliter het gevolg zijn van het gebruik van primaire materialen om nieuwe producten te maken”. Onze eigen CO2-voetafdruk neemt naar verwachting ook verder af, voornamelijk dankzij de verdere ‘vergroening’ van ons wagenpark en versnelling van onze overgang naar hernieuwbare energiebronnen door meer inkoop van hernieuwbare elektriciteit en productie van zonne- en windenergie op onze locaties.

Renewi ligt op schema wat betreft de domeinen maatschappij en overheid en S&P Global Ratings benadrukt hoe “Renewi de dialoog en samenwerking met klanten heeft geïntensiveerd en zijn productaanbod diversifieert en op maat levert”. De score voor klantbetrokkenheid is hierdoor verbeterd van ‘goed’ naar ‘sterk’. Met ons Renewi 2.0-programma zorgen we voor een verdere versterking van onze klantrelaties, terwijl we tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar duurzame producten en door meer gebruik te maken van secundaire grondstoffen.

Renewi plukt de vruchten van sterk geïntegreerde bedrijfs- en duurzaamheidsstrategieën en S&P Global Ratings beloont deze aanpak met het predicaat ‘sterk voorbereid’ op de toekomst: “Omdat het bedrijf zeer bekwaam is in het verlengen van de economische levensduur van het afval dat het verwerkt, is Renewi goed voorbereid om te gedijen nu de wereld draait naar een circulaire economie”.

Het volledige rapport van S&P Global Ratings is hier beschikbaar.