Renewi Organics
 1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze verwerkingsbedrijven
 4. Organics Organics

Renewi Organics

Renewi ORGANICS (voorheen Orgaworld) beidt een range van diensten aan op het gebied van omzetting van organische afvalstromen in duurzame producten, zoals groene gas, BIO LNG en Orgapower grondverbeteraars. Uw afval wordt voor bijna 100% omgezet in herbruikbare grondstof, dankzij duurzame en innovatieve technieken. Circulaire Economie wordt bij ons met hoofdletters geschreven. Met onze 8 locaties in Nederland, en in combinatie met diverse soorten inzamelmiddelen kunnen we u een efficiënte logistiek aanbieden. 

1. Onze dienstverlening; de inzameling van: 

Etensresten (swill):

Bereid of onbereid voedsel wat overblijft en niet meer geconsumeerd wordt. Deze afvalstromen komen o.a. vrij bij professionele keukens, kantines, supermarkten en levensmiddelenindustrie. 

Over-datum-producten (ODP):

Verpakte voedingsmiddelen die niet meer verkocht mogen worden door overschrijding van houdbaarheidsdatum, of beschadiging van verpakking. Deze afvalstromen komen hoofdzakelijk vrij bij supermarkten.

Gebruikte plantaardige oliën en vetten:

Oliën en vetten van bijvoorbeeld frituur uit de horeca. 

Sinaasappelschillen:

ORGANICS haalt sinaasappelschillen als monostroom op uit de markt, voor PeelPioneers. Deze worden door hen o.a. verwerkt tot etherische olie voor toepassing in levensmiddelen en schoonmaakproducten.

Bovengenoemde stromen worden ingezameld in:

 • 120 liter rolcontainers voor etensresten (swill)
 • 240 liter rolcontainers voor over-datum-producten (ODP)
 • 600 liter boxen voor o.a. sinaasappelschillen en overig (verpakt) organisch restafval
 • 1.000 liter IBC, op houten pallet of zelfs (in bulk) met afzetcontainers
 • Kunststof dekselvaten voor gebruikt frituurvet


2. Ver- en bewerking van etensresten, over-datum-producten, oliën en vetten


Van etensresten, over-datum-producten, oliën en vetten wordt vervuiling en verpakking mechanisch gescheiden. Het organische restmateriaal wordt getransformeerd in een bio-massa, die vervolgens naar de vergister gaat. Na vergisting ontstaat methaangas, dat omgezet wordt in:

 • Groene energie in de vorm van elektriciteit en groen gas; voldoende om zo’n 20.000 huishoudens te voorzien van elektriciteit.
 • Bio LNG (Liquid Natural Gas); goed voor 13.000.000 vrachtwagen-kilometers.
 • Warmte; restwarmte wat overblijft, is goed voor 2.000 huishoudens te voorzien van warmte
 • Sinaasappelschillen worden verwerkt tot etherische olie voor toepassing in o.a. levensmiddelen en schoonmaakproducten. 

3. Waterzuivering, groen en gft compostering en Orgapower bodemverbeteraars

Compostering

Op die Organics locaties worden afvalstromen als huishoudelijk GFT gecomposteerd en reststromen uit de voedingsmiddelen industrie met een totaal input van 275K ton per jaar. Hieruit wordt Orgapower gft keurcompost, hoog nutriënten compost geproduceerd. Op drie andere Renewi locaties wordt groenafval zoals berm-slootmaaisels, snoeihout en blad verwerkt met een totaal input van 260K ton groen keurcompost. Hierbij is de Organics locatie Hoek van Holland gespecialiseerd in het verwerken van nagenoeg alle soorten organische tuinbouwafval. 

Orgapower

Orgapower is de productlijn van Renewi ORGANICS, waar de verschillende vormen van groen en GFT-compost worden vermarkt. Tevens is Orgapower producent van unieke, eigen gekweekte positieve trichoderma schimmels, zogenaamde orgapower kernmix voor meer ziektewering en plantversterking. 

Waterzuivering

Ook voor externe partijen kunnen wij diverse soorten afvalwater zuiveren op onze eigen installatie in Amsterdam. Na zuivering kan dit schone water geloosd worden op het riool.

Neem contact met ons op!

Wenst u advies, of heeft u een vraag of een opmerking?
Neem dan contact met ons op. Onze collega’s staan u graag te woord.

Bel ons - 088 90 86 110    Stuur ons een email