Bouw- en sloopafval
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Bouw- en sloopafval Bouw- en sloopafval

(Bouw)afval afvoeren

Heeft u bouw- en sloopafval (bsa) dat is vrijgekomen bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden, en wilt u dit (bouw)afval afvoeren? Vraag ons dan vrijblijvend om advies over de beste oplossing voor uw afval. Wij maken van uw bouwafval weer iets moois, zonder dat u er omkijken naar heeft.

Uw partner voor bouw- en sloopafval

Renewi is uw partner voor het inzamelen van (bouw)afval. Wij zamelen bouw- en sloopafval in met speciale containers. Deze zijn al te huur vanaf 3 m3. Wij zamelen o.a. het volgende bouw- en sloopafval in:

  • Hout
  • Metaal
  • Plastic
  • Isolatiemateriaal
  • Glas
  • Papier en karton

Voor andere soorten (bouw)afval, zoals gevaarlijk afval en gft, kunt u andere containers huren.

(Bouw)afval afvoeren: hoe werkt dat?

Niet alleen over de weg, maar ook over het spoor en over het water worden grote hoeveelheden bouwafval vervoerd. Bsa sorteren wij in waardevolle stromen, zoals hout, metalen en plastics. Nadat wij uw (bouw)afval afvoeren, verwerken we het zeefzand tot Forz, een bouwstof, en het brandbare residu tot een secundaire brandstof. Uw bouwafval, maar ook schoon puin, hergebruiken wij zo duurzaam. Na het sorteren - en waar nodig het breken van de afvalsoorten - resteren weer nieuwe 'producten', bruikbaar voor allerlei doeleinden.

Voor de kosten hoeft u een dergelijke milieuvriendelijke verwerking niet te laten: door de hoge automatiseringsgraad en efficiency werkt Renewi met concurrerende tarieven. Bij Renewi geen standaard procedures, maar wel de juiste oplossingen voor behandeling, bewerking en verwerking van uw bouw- en sloopafval. Renewi biedt u totale dienstverlening op het gebied van inzameling, reiniging, transport en verwerking van afvalstoffen.