1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Green Collective zorgt voor minder inzamelwagens en schonere lucht in Nijmegen en Enschede

28 november 2022

Minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte in de binnensteden van Nijmegen en Enschede. Dat komt binnen handbereik nu Green Collective in deze gemeenten van start gaat. Green Collective is een initiatief van Renewi en PreZero, om gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen. Door voortaan met gezamenlijke inzamelvoertuigen via gecombineerde routes te rijden, draagt Green Collective bij aan een schonere, beter bereikbare en veiligere stad. Zo wordt het inzamelverkeer tot 50 procent verminderd. Dit levert óók een flinke CO2-reductie op, want elke 100 kilometer die minder wordt gereden, leidt tot een besparing van 160 kilogram CO2.

Green Collective heeft zich tot doel gesteld in 2023 minstens 30 gemeenten te helpen met de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Inmiddels heeft Green Collective al positieve ervaringen opgedaan met deze duurzame vorm van inzameling in diverse gemeenten, waaronder Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Vanaf deze week start Green Collective in de gemeenten Nijmegen en Enschede. Green Collective verenigt afvalinzamelaars én zorgt voor de implementatie, het beheer en de uitvoering van de gezamenlijke afvalinzameling. Green Collective wil op den duur ook de gezamenlijke inzameling van diverse andere afvalstromen mogelijk maken, zoals papier en karton en PBD-afval van bedrijven.

Samen inzamelen scheelt veel kilometers en dus CO2-uitstoot. Ook zijn de gemeenten veiliger en beter bereikbaar, omdat het aantal verkeersbewegingen omlaaggaat. Aan de bestaande dienstverlening en contracten van de klanten van Renewi, PreZero en andere inzamelaars verandert niets. Iedere klant behoudt het contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het afval wordt opgehaald door de inzamelwagen van Green Collective.

Samen kom je verder

Ook Eric Pero, Directeur Operations Nederland bij Renewi, kijkt positief naar deze ontwikkelingen: “Wij zijn blij dat we met ons duurzame collectief ook in Nijmegen en Enschede van start kunnen gaan. Met Green Collective laten we zien dat we in steeds meer gemeentes duurzamer kunnen inzamelen. Zo voorkomen we onnodige vervoerskilometers en besparen we tonnen aan CO2-uitstoot. Dat resulteert in schonere lucht en minder verkeersdrukte, wat ook de verkeersveiligheid ten goede komt. Kortom, een initiatief waarbij er alleen maar winnaars zijn.”

Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van PreZero, is blij dat Green Collective in Nijmegen en Enschede van start gaat: “Samen kom je verder, dat bewijst dit mooie initiatief. Deze samenwerking zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder zwaar verkeer. Een duurzame stadslogistiek is een belangrijk thema in een duurzame toekomst voor steeds meer Nederlandse gemeenten. We zijn dan ook erg blij dat we hier met Green Collective ook in Nijmegen en Enschede invulling aan kunnen geven.”

Green Deal ZES

Door de oprichting van Green Collective nemen zij het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Renewi en PreZero wil dat tegen 2023 de stadskernen in minstens 30 gemeenten emissievrij bevoorraad worden. Zo kunnen zij de inzamelactiviteiten samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht.

Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl